TIBBİ BİRİMLER

Çocuk Hastalıkları

Hastanemizin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde, doğum anından itibaren yeni doğan bebeğin değerlendirmesi, takip – kontrolü, sağlıklı çocukların büyüme ve gelişiminin incelenmesi, annelerin bilgilendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri, her türlü tetkik ve laboratuvar, görüntüleme, yataklı klinik hizmetleri ve yeni doğan yoğun bakım hizmetleri uzman hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Hastanemizde Verilen Çocuk Hastalıkları Hizmetleri

  • Yeni Doğan Değerlendirmesi
  • Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  • Bebeklerin ve Çocukların Periyodik Muayeneleri
  • Çocuklarda Takip- Kontrol, Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal değerlendirmeleri

Yeni Doğan Değerlendirmesi

1- APGAR Değerlendirmesi: APGAR ölçeğine göre, yeni doğan 1. ve 5. dakikada değerlendirilmesidir.

2- Gözlerin Bakımı: Doğum esnasında, serviks ağzında bulunan gonokoksiks mikroorganizmalar bebeğin gözüne bulaşarak körlüğe neden olabilir. O nedenle bebek doğduktan sonra, vakit kaybetmeden, göz çevresi ve göz kapakları steril (distile) su veya SF ile ıslatılmış pamukla içten dışa doğru silinir.

3- Fontaneller (Bıngıldak): Sagittal ve koronal suturlar arasında ön fontanel, sagittal ve lomboidal suturlar arasında ise arka fontanel bulunmaktadır. Ön fontanel, 5 cm büyüklüğündedir ve 18-22 aya kadar kapanması beklenir. Arka fontanel daha küçüktür ve 2-4 aya kadar kapanır. Erken kapanması mikrosefaliye neden olurken, geç kapanması kemik gelişimi geriliğine veya hidrosefaliye işaret olabilir. O nedenle yeni doğanda kontrol edilip aileye bilgi verilmelidir.

4-Ağız İçi: Yeni doğanın ağzı, yarık damak açısından kontrol edilir. Yarık damağa tavşan dudak eşlik edebilir veya sadece biri bulunabilir.

5-Burun Delikleri: Aspire ederken tıkanıklık yönünden kontrol edilir. Aspire ederken, aspirasyon sondası ileri gitmezse zorlanmamalıdır.

6-Kulak, Üretra, Anüs: Bu delikler mutlaka kontrol edilmelidir. Mekonyum varsa bu anüsün açık olduğunun göstergesidir. Aksi halde, bir derece ile bakılabilir.

7-Göğüs, Karın, Sırt: Herhangi bir anomali yönünden incelenir.

8-Kalça Çıkığı: Sırt üstü yatırılan bebeğin dizlerinden tutularak, her iki diz karna doğru itilir. Sonra her iki bacak( uyluk kısmı) yanlara doğru yavaşça açılır. Normalde, her iki diz eşit olarak yere değecek kadar açılabilir, açılmıyorsa, doğuştan kalça çıkığı ( DKÇ ) olasılığı düşünülür. Ayrıca, toplu olan ( deri altı yağ dokusu gelişmiş) bebeklerde, uyluk ve bacakların iç kısmındaki pliler, bacaklar yan yana getirildiğinde, simetrik değillerse DKÇ düşünülür. Bu bebekte DKÇ olmayan bacak, diğerine göre daha uzundur.

9-Pediatrik Normlar:

Boyu: 48 – 54 cm Kilosu: 2500 – 4300 gram

Baş çevresi: 33 – 35. 5 cm, Göğüs çevresi: 30 – 33 cm

Solunumu: 30 – 50 kez / dakika, Nabız: 120 – 160 kez / dakika

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler koruyucu sağlık hizmetleri grubuna girer. 

Bebeklerin ve Çocukların Periyodik Muayeneleri

Periyodik sağlık muayeneleri; ya bir hastalık için var olabilecek riski belirlemek ya da bir hastalığı erken semptomsuz döneminde tanımlayabilmek amacıyla tasarlanmış bir grup görevden oluşur. Aşılamalar, danışmanlıklar gibi diğer bazı yöntemler de tanımın içerisindedir.

Çocuklarda Takip- Kontrol, Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal değerlendirmeleri

Bebeğin doğumunun hemen ardından yapılan rutin fiziki değerlendirmeler gelişimi açısından birçok ipucu vermekle beraber normal fizik muayenesinde saptanamayacak kadar hafif olan gelişimsel gecikmeye ilişkin bir takım bulgular daha ayrıntılı değerlendirmelerle mümkün olmaktadır. Gelişimsel bozuklukların varlığı aileler tarafından çoğunlukla çocukta belirgin bir gecikme(konuşamama, yürüyememe gibi) gözlendiği zaman farkına varılmaktadır. Bebeğin & çocuğun motor, sosyal-kişisel ya da dil gelişiminde gözden kaçmış bir gecikme belirtisi ilerleyen dönemlerde gecikmiş konuşma, yürümede gecikme ile sonuçlanabilen nörolojik bir bozukluk gibi çocukluk dönemine ilişkin sorunlarla beraber, okul çağı ile birlikte akademik gelişimde zorlanma, sosyal becerilerde yetersizlik gibi birçok sorunun önlem alınmadan büyümesine sebebiyet vermektedir.

Sorunlu gebelik geçiren annelerin bebekleri, düşük doğum ağırlıklı bebekler, yardımcı yöntemlerle oluşan gebelikten ve çoğul gebeliklerden doğan bebekler, gelişim takibi açısından öncelikli gruplardır. Bu niteliklere sahip bebekler gelişimsel bozukluklar açısından risk taşıdığından;  ilk iki yıl içerisinde en az 2-4  kere, sonraki yıllar 6 yaşına kadar birer kere olmak üzere ayrıntılı gelişim değerlendirmesine tabi tutulmalıdırlar.