TIBBİ BİRİMLER

Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi  anne karnında tespit edilen ürolojik problemler dahil olmak üzere 18 yaşına kadar olan çocukların her türlü üroljik problemlerin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır.    

Çocuklarda görülen bazı hastalıklar erişkinlerde hiç görülmez ya da erişkinlerdeki benzer hastalıkların çocuklardaki tanı ve tedavi yaklaşımları farklıdır. Çocuğun anatomisi,fizyolojisi, metabolizması erişkinden tümü ile farklı olduğundan cerrahi uygulanacak çocuğun, tamamen çocuk ürolojisii üzerine eğitim almış hekimlerce değerlendirilmesi gereklidir. Çocuklar çoğu zaman sıkıntılarını tam olarak ifade edemez, doktorun sorularına yeterli cevap veremez ve muayene sırasında sabırlı ve uyumlu davranamaz. Bu nedenle Çocuk Ürologları, sadece çocuklarla uğraştığından, çocukları anlamaya, ifade edemedikleri tıbbi sorunu sabırla dinleyerek ortaya çıkarmaya  alışık kişilerdir. Ülkemizde Çocuk Ürologu olabilmek için 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 5 yıl Çocuk Cerrahisi ya da 4 yıl Üroloji eğitimi alıp bunun üzerine 3 yıl da Çocuk Ürolojisi eğtimi almak zorunluluğu vardır.

Çocuk Ürolojisinin ilgilendiği hastalıkların bir kısmı anne karnında başlayıp doğumdan sonra da devam eden hastalıklardır.Doğum öncesi dönemde hamile annelere yapılan ultrasonografi ile bebeğa ait anormallikler tespit edilebilmekte ve doğum öncesi takip ve tedavi uygulamaları başlamaktadır. Bu bebekler doğumdan sonra da  çocuk ürologları tarafından takip ve tedavi altına alınmaktadırlar.  Bazı hastalıklar ise doğumda belirti verir ve hemen tedavisine başlanır. Bazı hastalıklar  ise tüm çocukluk dönemi boyunca her yaşta görülebilir.Çocuk Ürologları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ile koondineli bir şekilde bu hastalıkarın tanı ve tedavisi konusunda  birlikte hareket ederler.

Çocuk Üroloğuna başvurulması gereken durumları aşağıda kısaca belirtebiliriz:

 • Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonografik incelemede bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanması
 • Yenidoğan bebekte veya daha sonraki yaşlarda işeme güçlüğü, pipide, torbalarda anormal görünüm, şişlik
 • Bebeğin cinsiyetinin belirsiz olması,
 • Peniste şekil bozuklukları (alttan işeme, eğri işeme, peniste eğrilik, dönüklük, gömüklük)
 • İşeme deliğinin penisin alt yüzünde olması, 
 • Kasıkta şişlik, kitle gözlenmesi, kasık fıtığı
 • Testislerin torbalarda olmaması, testislerin anormal büyük olması, testislerde ağrı ve renk değişikliği olması
 • Kız çocuklarında genital bölge anormallikleri
 • İşeme bozuklukları (ince işeme, yanma, kanlı işeme, kesintili işeme, damla damla işeme, sık işeme, seyrek işeme)
 • İdrar kaçırma (gece veya gündüz), uykuda işeme
 • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme
 • Yapılan incelemelerde reflü (mesaneden böbreğe idrarın geri kaçışı) tespit edilmesi
 • Ultrasonografik incelemede böbreklerde büyüme, idrar yollarında genişleme ve diğer anormal bulgular saptanması
 • Yan ağrısı (böbrek bölgesinde)
 • Böbrek bölgesinde kitle
 • Sünnet, hatalı sünnetlerin düzeltilmesi
 • Böbrek ve idrar yolu taşları

Çocuk Ürolojisi Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar:

 • İdrar yollarının doğumsal anormallikleri ( darlık, genişleme, mesane anormallikleri, extrofi-epispadias kompleksi vb)
 • Antenatal Hidronefroz
 • Üretero-Pelvik Bileşke Darlığı
 • Üretero-Vezikal Darlık
 • Çift Üreter, Ektopik Üreter, Üreterosel
 • Multikistik Displastik Böbrek
 • Posterior Üretral Valv
 • Veziko Üreteral Reflü (İdrarın mesaneden geri kaçışı)
 •  Hipospadias, epispadias (Erkek çocuklarda idrar deliğinin alta ya da üste açılması, yarım sünnet durumu)
 • İnmemiş testis (kriptorşidizm), utangaç testis (retraktil testis)
 • Kasık fıtığı (inguinal herni), su fıtığı (hidrosel), kordon kisti
 • Şüpheli Genital Yapı (Cinsiyet Gelişim Bozuklukları)
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit, postit (sünnet derisi iltihabı)  gibi iltihabi durumlar
 • Testis torsiyonu
 • Akut skrotum (yumurtalık torbasındaki cerrahi ya da iltihabi durumlar)
 • Kız çocuklarda over kistleri, tümorleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması ve dış genital yapı anormallikleri
 • Sünnet ve Sünnet komplikasyonlarının tedavisi
 • Mikropenis, gömük penis
 • Varikosel
 • İşeme bozuklukları
 • Enürezis nokturna (gece idrar kaçırma)
 • İdrar inkontinansı (gece ve gündüz idrar kaçırma)
 • Nörojenik mesane
 • Augmentasyon sistoplasti (mesane büyütme ameliyatları)
 • Nöral tüp defektlerinde ürolojik sorunlar (spina bifidalı hastaların ürolojik problemlerinin tedavisi)
 • İdrar yolu taş hastalıkları
 • Böbrek ve böbreküstü bezi tümörleri (Wilms' Tümörü, Nöroblastom vb)
 • Testis tümörleri (teratom, seminom vb)
 • Piyelonefrit, sistit (İdrar yolu enfeksiyonları)
 • Böbrek ve idrar yollarını ilgilendiren her türlü travmatik durumlar

Medivia Hospital Çocuk Ürolojisi Bölümünde kullanılan tanı ve tedavi yöntemleri:

 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Skopik incelemeler
 • Üroflowmetre
 • Sistoskopi
 • Rezektoskopi
 • Laparoskopi

Otuz yılı aşkın mesleki tecrübesi olan Çocuk Ürolojisi Uzmanımız Prof. Dr. Hamit Okur başkanlığında Çocuk Ürolojisi Bölümü ve Medivia Hospital olarak amacımız, “sağlıklı insan, sağlıklı toplum” prensibi ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yarına sağlıklı ve mutlu bir şekilde güvenle hazırlamaktır.