<< | CHECK-UP

ÇOCUK CHECK-UP

MUAYENELER
•    Pediatri Muayenesi
•    Diş Muayenesi
•    KBB Muayenesi
•    Göz Muayenesi

LABORATUVAR TETKİKLERİ
•    Hemogram
•    Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
•    Homa-IR (İnsülin Direnci)
•    HDL Kolesterol
•    LDL Kolesterol
•    TSH
•    Serbest T4
•    Boğaz Kültürü
•    Üre
•    Kreatinin
•    ALT
•    AST
•    Total Kolesterol
•    Sedimantasyon
•    25-OH (Hidroksi) Vitamin D
•    Ferritin
•    Vitamin B12

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
•    Tüm Batın USG