DOKTORLAR

Prof. Dr. Hamit OKUR

İsim – Soyisim       : Hamit OKUR
Doğum Yılı             : 1958
Yabancı Dil             : İngilizce
İletişim                   : hamitokur@mediviahospital.com
Kişisel Web Sitesi  : www.hamitokur.com
 
 
 
 

Kişisel Bilgiler

İsim – Soyisim       : Hamit OKUR
Doğum Yılı             : 1958
Yabancı Dil             : İngilizce
İletişim                   : hamitokur@mediviahospital.com
Kişisel Web Sitesi  : www.hamitokur.com
 
 
 
 

Eğitim

1985 Lisans İstanbul Üniversitesi Tıp

1985 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Tıp

1992 Doktora Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi

2000 Avrupa Diploma UEMS Pediatric Surgery

2009 Yüksek Lisans Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi

2011 Yan Dal Uzmanlık Sağlık Bakanlığı Çocuk Ürolojisi

Uzmalık Alanları

YENİDOĞANIN CERRAHİ HASTALIKLARI

 • Yemek borusunun doğuştan yokluğu ya da diğer anormallikleri
 • Akciğerin gelişimsel anormallikleri, kistleri
 • Diyafram fıtıkları
 • İnce ve kalın bağırsaklarla ilgili doğumsal anormallikler (tıkanıklık, darlık vb)
 • Karın duvarı anormallikleri
 • Makatın doğumsal olarak yokluğu ya da diğer anormallikleri

 

BAŞ VE BOYNUN CERRAHİ HASTALIKLARI

 • Doğumsal kistler ve sinüsler
 • Baş ve boyun kitleleri
 • Tiroid bezi hastalıkları
 • Abse ve diğer cerrahi durumlar

 

SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ CERRAHİ DURUMLAR

 • Göğüs duvarının doğumsal anormallikleri (kunduracı göğsü, güvercin göğsü vb)
 • Solunum yollarının cerrahi problemleri
 • Doğumsal diyafram hernisi
 • Akciğer kistleri
 • Solunum yolu yabancı cisimleri
 • Göğüs boşluğunda hava ya da sıvı toplanması (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem vb)

 

SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI

 • Yemek borusunun (özofagus) doğumsal anormallikleri (atrezi, stenoz, fistül vb)
 • Yemek borusunda yabancı madde tıkanıklıkları
 • Yemek borusunun yakıcı madde içimine bağlı hastalıkları
 • Mide hastalıkları (ülser vb)
 • Mide çıkım darlık ve tıkanıklıkları
 • Kusma sebebi olarak gastroözofageal reflü (GER)
 • Bağırsakların cerrahi problemleri (polip vb)
 • Apandisit
 • Kabızlık ve dışkı kaçırma
 • Makatta çatlak ve hemoroid (basur)
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri
 • Safra yollarının hastalıkları
 • Pankreasın cerrahi hastalıkları
 • Dalak kistleri ve diğer cerrahi hastalıkları
 • Göbek fıtığı
 • Kasık fıtıkları, hidrosel

 

İDRAR YOLU HASTALIKLARI

 • İdrar yollarının doğumsal anormallikleri ( darlık, genişleme, mesane anormallikleri vb)
 • İşeme bozuklukları
 • İdrar kaçırma
 • İdrar yolu taş hastalıkları
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Erkek çocuklarda idrar deliğinin alta ya da üste açılması (hipospadias, epispadias)
 • Varikosel
 • İnmemiş testis (erkek çocuk yumurtalıklarının torbada olmaması)
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) gibi iltihabi durumlar
 • Testis torsiyonu
 • Akut skrotum (yumurtalık torbasındaki cerrahi ya da iltihabi durumlar)
 • Kız çocuklarda over kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması ve dış genital yapı anormallikleri

 

SÜNNET

 

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSER VE DİĞER TÜMÖRAL HASTALIKLARI

 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri
 • Sindirim sistemi ile ilgili tümörler
 • Böbrek ve böbreküstü bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Over, testis tümörleri
 • Sinir dokusu kaynaklı tümörler

 

TRAVMA

 • Oyun kazaları
 • Trafik kazaları
 • Kesici, delici alet yaralanmaları

 

YANIK

İş Deneyimleri

İŞ DENEYİMLERİ

 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Laboratuarı Sorumluluğu. 03.04.1995-05.11.1997
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi Başkan Yardımcılığı. 03.04.1995-28.02.2001
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. 28.02.2001-24.11.2005
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel ve Klinik Araştırma Kurulu Başkanlığı. 28.02.2001-24.11.2005
 • Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyeliği. 26.12.2001-24.11.2005
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Üyeligi. 22.05.2002-24.11.2005
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi Satınalma Komisyonu Başkanlığı. 14.08.2002-24.11.2005
 • Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ofis Avrupa Projeler Bürosu Üyeliği. 16.12.2003-24.11.2005
 • B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefliği 2005-2010
 • B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği. 18.12.2008-2010
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü 2010-2014
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Başkanlığı 2014-2016

Diğer Bilgiler

Yönettiği Tezler

Dr. Özkan Köse. Tıpta Uzmanlık Tezi. Deneysel Vezikoüreteral Reflüde Böbrek Parankim Hasarına Serbest Oksijen Radikalleri ve Nitrik Oksitin Etkisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, 2000

Dr. Ali Gözüküçük. Tıpta Uzmanlık Tezi. Deneysel Vezikoüreteral Reflüde Böbrek Parankim Hasarına E-vitamininin etkisi.

Dr. Banu Orhan. Tıpta Uzmanlık Tezi. Nitrofen ile Konjenital Diafragma Hernisi Oluşturulan Ratlarda N-asetil sistein’in akciğer gelişimine etkisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, 2000

Dr. Ahu Bayar. Mesane Ogmentasyonu Yapılmış Çocuklarda Klinik, Laborutavar, Ürodinamik Sonuçlar ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2015

 

Uluslararası Yayınlar

 

Küçükaydın M, Patıroğlu TE, Okur H, İçer M: Infantile Cronkhite-Canada Syndrome–Case report.  Eur Journal of Pediatric Surgery 2: 295-297, 1992.

Küçükaydın M, İçer M, Okur H: Hazelnut appendicitis. Pediatric Surgery International 7: 223-224, 1992.

Küçükaydın M, Okur H, Turan C, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Swenson’s operation for neonatal Hirschsprung’s disease. Europeanurnal of Surgery 159: 487-489, 1993.

Küçükaydın M, Kurtoğlu S, Okur H, Patıroğlu TE, Zorlu M, Gündüz Z, Kazez A: Virginal Hypertrophy: case report. Turkish Journal of Pediatrics 36: 243-248, 1994

Okur H, Küçükaydın M, Köse K, Kontaş O, Doğan P, Kazez A: Hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in the immature rat: the role of lipid peroxidation and management by vitamin E. Journal of Pediatric Surgery 30:1416-1419, 1995

Okur H, Küçükaydın M, Üstdal KM: The endocrine and metabolic response to surgical stress in the neonate. Journal of Pediatric Surgery 30:626-630,1995

Okur H, Küçükaydın M, Muhtaroğlu S, Kazez A: Effects of bupivacaine infiltration on beta-endorphin and cortisol release and postoperative pain following inguinal herniorrhaphy in children. Pediatric Surgery International 11:41-44, 1995

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontaş O: Ectopic adrenal tissue in the inguinal region in children. Pediatric Pathology and Laboratory Medicine 15: 763-766, 1995

Okur H, Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Kazez A: Sigmoid volvulus in a newborn. Turkish Journal of  Medical Sciences 23:69-70, 1995

Okur H, Küçükaydın M: A pelvic opacity. What is your diagnosis? Turkish Journal of  Medical Sciences 25:77-79, 1995

Küçükaydın M, Okur H, Kontaş O, Patıroğlu TE: Fibrin glue and conventional sutured vasal anastomosis in the rat. Journal of Surgical Research 59:601-605, 1995

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Turan C, Bozkurt A: Genitourinary tract injuries in girls. British Journal of Urology 78:446-449,1996

Okur H, Küçükaydın M, Bozkurt A, Muhtaroğlu S: Effects of naloxone on beta-endorphin and cortisol release in sepsis. Research in Experimental Medicine 196:247-250,1996

Okur H, Küçükaydın N, Kontaş O, Küçükaydın M, Özokutan BH: Esophageal anastomosis-an experimental model to study anastomotic healing and the use of lyophilized collagen. Research in Experimental Medicine 195:275-280, 1996

Okur H, Küçükaydın M, Öztürk A, Balkanlı S, Bozkurt A: Giant bronchogenic cyst presenting as a lobar emphysema in a newborn. The Annals of Thoracic Surgery 62:276-278, 1996

Dündar M, Erkılıç K, Demiryılmaz F, Küçükaydın M, Kendirci M, Okur H, Kazez A: Congenital alacrima in a patient with G (Opitz Frias) Syndrome. Human Genetics 97:540-542, 1996

Okur H, Küçükaydın M, Özokutan BH, Durak AC, Kazez A, Köse Ö: Mesenteric, omental, and retroperitoneal cysts in children. European Journal of Surgery 163:673-677, 1997

Kazez A, Küçükaydın N, Küçükaydın M, Kontaş O, Okur H, Doğan P: A model of hypoxia-induced necrotizing enterocolitis: the role of distention. Journal of Pediatric Surgery 32:1466-1469, 1997

Küçükaydın M, Özokutan BH, Turan C, Okur H, Köse Ö: Malformation  of the epididymis in undescended testis. Pediatric Surgery International 14: 189-191, 1998

Özokutan BH, Küçükaydın M, Gündüz Z, Kabaklıoğlu M, Okur H, Turan C: Urolithiasis in childhood. Pediatric Surgery International 16: 60-63, 2000

Turan C, Özkan U, Özokutan BH, Özdemir M, Okur H, Küçükaydın M: Corrosive injuries of the esophagus in newborns. Pediatric Surgery International 16:483-484, 2000

Okur H, Gough DSC: Management of Müllerian duct remnants.  Urology 61: 634-637, 2003

Okur H, Köse Ö, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S, Sümerkan B: The role of infection and free oxygen radical damage on reflux nephropathy: an experimental study. Journal of Urology 169: 1874-1877, 2003

Akçakuş M, Güneş T, Kurtoğlu S, Çetin N, Paç A, Okur H: Neonatal uterine prolapse. Pediatrics International 45: 349-351, 2003

Gündüz Z, Dursun N, Akgün H, Öztürk F, Okur H, Koç N: Renal effects of long-term leptin infusion and preventive role of losartan treatment in rats. Regulatory peptides. 132: 59-66, 2005

Okur H, Muhtaroğlu S, Bozkurt A, Kontaş O, Küçükaydın N, Küçükaydın M: Effects of prenatal flutamide on testicular development, androgen pruduction and fertility in rats. Urologia Internationlalis. 76: 130-133, 2006

Okur H, Küçükaydın M, Özokutan BH, Muhtaroğlu S, Kazez  A, Turan C: Relationship between b-endorphin and cortisol release and severity of blunt torso and extremity trauma in children. J Trauma 62: 320-324, 2007

Köklü E, Akçakuş M, Okur H, Başbuğ M, Patıroğlu T, Yıkılmaz A, Taşdemir A: Gastroenteric duplication cysts in a newborn: unusual clinical and radiologic presentations. Pediatr Dev Pathol 11: 66-67, 2008

Güven A, Mutuş M, Bilgiç O, Okur H: Complete Vaginal agenesis in a girl with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome Type II. J Pediatr Endocrinol Metabolism 21: 409, 2008

Güven A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Güçlüer B., Okur H., “: Testicular adrenal rest tumors in adolescent boys with classical adrenal hyperplasia: Radiologic and histological investigation”, Horm Res, vol.72, 2009

Ulukaya Durakbaşa, Ç, Okur H: Paraurethral Skene’s Duct Cyst in a newborn. Indian Pediatr 47:182, 2010

Candan C., Turhan P., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Ergüven M., Okur H., “Acute renal failure due to bilateral urolithiasis in a boy with Lesch-Nyhan Syndrome”, Pediatr Nephrol, vol.25, 2010

Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., Mutuş H.M., Baş A., Özen M., Şehiraltı V., et al., “Symptomatic omphalomesenteric duct remnants in children”, Pediatrics International, vol.52, pp.480-484, 2010

Ulukaya Durakbaşa Ç., Fettahoğlu S., Bayar A., Mutuş H.M., Okur H., “The prevalence of malnutrition and effectiveness of STRONGKIDS tool in identification of malnutrition risks among pediatric surgical patients”, Balkan Medical Journal, vol.31, pp.313-321, 2014

Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Maşrabacı K., Mutuş H.M., Zemheri I.E., Okur H., “Surgical approach to ovarian torsion in children”, J Pediatric and Adolescent Gynecology,  vol.28, pp.343-347, 2015

 

Uluslararası Bildiriler

 

Küçükaydın M, Altın MA, Okur H, Zorlu M, İçer M: Single stage hypospadias reconstruction. 6th International Congress of Pediatric Surgery, 29th August – 1st September 1989, İstanbul, Turkey.

Küçükaydın M, Okur H, Turan C, İçer M, Zorlu M: Swenson operation for neonatal Hirschsprung’s disease. Asian Association of Pediatric Surgeons, XI. Congress. March 9 -12, 1992, Tokyo, Japan

Okur H, Küçükaydın M, Köse K, Kontaş O, Doğan P, Kazez A: Hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in the immature rat: the role of lipid peroxidation and management by vitamin E. Pediatric Week Holland. 29 June – 6 July  1994, Rotterdam, Holland.

Okur H, Küçükaydın M, Kır C, Turan C, Bekerecioğlu A, Kazez A, Bozkurt A: Majör böbrek yaralanmalı hastalarda erken ve geç cerrahi sonuçları. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Küçükaydın M, Kurtoğlu S, Okur H, Kazez A, Özokutan BH, Turan C, Bekerecioğlu A, Köse Ö: Surgical management of ambiguous genitalia in children. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Okur H, Küçükaydın M, Balkanlı S, Kazez A, Bozkurt A, Özokutan BH: Giant bronchogenic cyst presenting as a lobar emphysema in the newborn. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Özokutan BH: Congenital absence of ribs with diaphragmatic hernia and herniated liver. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Küçükaydın M, Okur H, Turan C, Kazez A, Bozkurt A, Bekerecioğlu A: Hirschsprung’s disease and congenital mesenteric defect. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Turan C, Okur H, Bozkurt A, Özokutan BH, Kır C, Köse Ö, Küçükaydın M: Karın duvarı defektlerinde mortaliteyi artıran faktörler. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Turan C, Kazez A, Okur H, Bekerecioğlu A, Özkan U, Küçükaydın M: İki kardeşte duodenal atrezi ve anüler pankreas. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of  Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Kazez A, Küçükaydın M, Turan C, Kır C, Bozkurt A, Okur H, Özkan U: Neonatal gastrointestinal perforasyon. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of  Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey

Okur H, Küçükaydın N, Kontaş O, Küçükaydın M, Özokutan BH: Esophageal anastomosis-an experimental model to study anastomotic healing and the use of lyophilized collagen. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Bburns in Children. 3-5 April 1996, Çesme, İzmir, Turkey

Küçükaydın M, Özokutan BH, Kurtoğlu S, Okur H, Turan C, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Köse Ö: Surgical management of ambiguous genitalia in children. Intersex. An International Workshop 4-6 November 1996, İstanbul.

Okur H, Muhtaroğlu S, Bozkurt A, Kontaş O, Küçükaydın N, Küçükaydın M: The effects of flutamide on testicular histology, androgen production and fertility in rats. British Association of Paediatric Surgeons XLIV Annual International Congress 22-25th July  1997, İstanbul.

Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Küçükaydın N, Kula M, Kontaş O, Tutuş A, Okur H, Doğan P: İntestinal iskemi-reperfüzyon hasarınnın patogenezinde nitrik oksitin rolü. XV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 21-22 July, 1997, İstanbul.

Okur H, Özokutan BH, Kocaoğlu C, Köse Ö, Küçükaydın M: Management of reflux-induced esophageal strictures. Ege Pediatric Thorax Days III, The Pediatric Esophagus, April 20-22,1998, Kuşadası, Aydın

Okur H, Özokutan BH, Muhtaroğlu S, Küçükaydın M: The role of nitric oxide on the lipid peroxidation and antioxidant system in sepsis. British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual International Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.

Okur H, Gough D: Management of Müllerian duct remnants. Extrophy-Epispadias Complex Workshop-II. International Workshop. 19-20 November, 1998, İstanbul

Turan C, Özkan U, Özokutan BH, Özdemir M, Okur H, Küçükaydın M: The morbidity and mortality in neonates with corrosive esophageal injury. Ege Pediatric Thorax Days III, The Pediatric Esophagus, April 20-22,1998, Kuşadası, Aydın

Okur H, Özokutan BH, Kocaoğlu C, Köse Ö, Özkan U, Küçükaydın M: Evaluation of the Alvarado Score in the diagnosis of acute appendicitis: a prospective study.  British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual International Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.

Okur H, Küçükaydın M, Özokutan BH, Muhtaroğlu S, Kazez A, Turan C: Relationship between beta-endorphin and cortisol release and trauma severity in children. 3rd European Congress of Paediatric Surgery, May 6-8, 1999, Brussels, Belgium

Okur H, Özokutan BH, Turan C, Köse Ö, Özkan U, Kabaklıoğlu M, Küçükaydın M: Traumatic diaphragmatic ruptures in children. 3rd European Congress of Paediatric Surgery, May 6-8, 1999, Brussels, Belgium

Küçükaydın M, Turan C, Okur H, Özokutan BH, Köse Ö, Sağlam A: Laparoscopic and thoracoscopic surgery for hydatid cysts in children. British Association of Paediatric Surgeons. XLVI. Annual International Congress, 20-23  July, 1999, Liverpool, England

Okur H: Gevher Nesibe Hospital: one of the oldest hospitals of Anatolia, from XIIth century. The 8th Meeting of the International Society of the History of Paediatric Surgery. 18th July 2000, Sorrento, Italy

Küçükaydın M, Karaca F, Kurtoğlu S, Okur H, Turan C, Kabaklıoğlu M, Özdemir M: Çocuklarda ambiguous genitalianın cerrahi tedavisi. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey

Okur H, Kuyucu T, Kabaklıoğlu M, Özdemir M, Orhan B, Akçakuş M, Kurtoğlu S: Yenidoğanda uterus prolapsusu. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey

Okur H, Karaca F, Kabaklıoğlu M, Gözüküçük A, Alkan Y: Konjenital prepubik sinüs. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey

Okur H, Turan C, Arslan D, Gözüküçük A, Kabaklıoğlu M, Karaca F, Özdemir M, Alkan Y, Küçükaydın M: Çocuklarda peptik ülser perforasyonları. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey

Okur H, Kurtoğlu S, Çetin N, Özokutan BH: Penoscrotal transposition. Hypos’02 John W.Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias. 7-9 April, 2002, İstanbul, Turkey.

Okur H, Köse Ö, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S, Sümerkan B: The role of infection and free oxygen radical damage in reflux nephropathy: an experimental study. European Society for Paediatric Urology, 13th Annual Meeting, 11-13 April 2002, Budapest, Hungary.

Okur H, Köse Ö. Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S. Sümerkan B: The role of infection and free oxygen radical damage in reflux nephropathy: an experimental study. European Society for Paediatric Urology. 13th meeting. Hungary, 11-13 April, 2002.

Küçükaydın M, Karaca F, Gözüküçük A, Arslan D, Okur H, Orhan B, Alkan İY, Ayangil HR, Karakaya AE: Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion. British Association of Paediatric Surgeons. The 50th Annual International Congress, 15th-18th July, 2003, Estoril, Portugal

Okur H, Karaca F, Gözüküçük A, Erdoğan N, Ayangil HR, Alkan Y, Turan C, Küçükaydın M: Acute scrotum in children. Workspop on undescended testis&International meeting on undescended testis and related disorders. April 16-18 2004, İstanbul, Turkey

Okur H, Muhtaroğlu S, Gözüküçük A, Kontaş O: Effects of unilateral spermatic vascular ligation on İnhibin B, gonadotropin, testosteroene secretion and fertility. British Association of Paediatric Surgeons. 51st Annual International Congress. 27th-30th July 2004, Oxford, UK

Gözüküçük A, Okur H, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S: The protective effect of vitamin E on kidney damage in vesicoureteral reflux: an experimental study. British Association of Paediatric Surgeons. 51st Annual International Congress. 27th-30th July 2004, Oxford, UK

Okur H, Doğru K, Ünver AC, Somak E: Basic Experimental Research Course According to Participant Evaluation. 40th. Congress of the Society for Surgical Research. May 20-28, 2005, Konya, Turkey

Okur H, Alkan Y, Karakaya AE, Güzel M: Microvascular orchidopexy. XVIII. Annual Meeting ofthe European Society for Paediatric Urology (ESPU), Brugge, April 25-28, 2007 (Video sunumu)

Şehiraltı V, Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Özen MA, Okur H: Isolated renal hydatid cysts. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008,  İstanbul, Turkey

Mutuş HM, Şehiraltı V, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Yörük A, Okur H: Wilms’ Tumor: 16 years’s experience. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21,  2008, İstanbul, Turkey

Güven A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Güçlüer  B, Okur H:  Testicular adrenal rest tumors in adolescent boys with classical adrenal hyperplasia: radiologic and histological investigation. Hormone Research. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology, September 9-12, 2009, New York, A.B.D.

Timlioğlu S, Akın A, Yazıcı S, Süerdem S, Yörük A, Deregözü S, Yücel D, Palacı H, Elmas SG, Okur H: Hasta ve Çalışan Güvenliği Kapsamında beklenmedik olay bildirimleri. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya

Palacı H, Timlioğlu S, Temel SG, Deregozü S, Şahan Ö, Büyükgebiz F, Yücel D, Okur H: Kamu hastanelerinde hasta ve çalışan memnuniyeti ornek olay: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkla ilişkiler faaliyetleri. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya

Yücel D, Palacı H, Timlioğlu S, Şahan Ö, Okur H: Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında radyasyon güvenliği hizmet içi eğitim proegramının etkinliğine ilişkin bir örnek olay çalışması. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya

Yücel D, Timlioğlu S, Palacı H, Gül Temel S,Dereğözü S, Büyükgebiz F, Okur H: Sağlıklı iletişim ve iletişim teknikleri eğitim programlarının hasta memnuniyeti üzerindeki etkileri. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya

Timlioğlu S, Akın A, Yazıcı S, Süerdem S, Yörük A, Deregözü S, Yücel D, Palacı H, Elmas SG, Okur H:  Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında beklenmedik olay bildirimleri. II. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Bildiriler Kitabı, Ankara 2010

Okur H, Mutuş M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Korkmaz M, Çağlar M, Baş A, Özen MA, Sert M, Anadolulu Aİ: Treatment of Bladder extrophy and epispadias: a single center’s experience. Exstrophy-Epispadias Complex Workshop III. June 11-12, 2010, İstanbul , Turkey

Ulukaya-Durakbaşa Ç., Çağlar M., Selma F., Baş A., Korkmaz M., Mutuş H.M., Kaymakçı A., Okur H., Okur H., “Colorectal Polyps: Clinical Experience”, 8th International Colorectal Club Meeting,, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2011, vol.1, no.1

Özen M.A., Ulukaya-Durakbaşa Ç., Zemheri I.E., Mutuş H.M., Okur H., Okur H., “Calcitonin-Gene Related Peptide (Cgrp) And The Human Cremasteric Muscle. “, 13th Congress of European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA) and 59th Congress of British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), (13-16 June 2012), Roma, İtalya., ITALYA, 13-16 Temmuz 2012, vol.1

Mutuş H.M., Bayar A., Anadolulu A.İ., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Evaluation of Biofeedback Training Results.”, 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.258-258

Çağlar Oskaylı M., Özatman E., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Okur H, et al.,”An Overview of a Frequently Performed Surgical Procedure: Lymph Node Biopsies.”, 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.3-3

Gülçin N., Fettahoğlu S., Aksu B., Ergüven M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H, et al.,”Acute Gangrenous Perforated Cholecystitis Secondary to Collagen Tissue Disorder”, 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.248-249

Fettahoğlu S. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar M., Yörük A., Mutuş M., Bayar A., Okur H. “Nonovarian Pelvic Masses”, EUPSA 15. EUROPEAN CONGRESS OF PEDİATRİC SURGERY, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.172-172

Gülçin N., Bayar A., Yörük A., Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M. Okur H. “Clinical Approach to Liver Masses in Children”, 15th European Congress of Paediatric Surgery, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.1-1

Çağlar Oskaylı M., Maşrabacı K., Mutuş M., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S. Okur H.”Surgical Approach to Ovarian Torsion”, 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.2-2

 

Ulusal Yayınlar

 

Küçükaydın M, Okur H, Altın MA: Çocuklarda akut portomezenterik ven trombozu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 3: 137-139, 1987.

Küçükaydın M, Ökten T, Okur H, Altın MA: Çocuklarda intraduktal papilloma. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 547-550, 1987.

Küçükaydın M, Balkanlı S, Okur H, Altın MA: Çocuklarda uretral duplikasyon. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 379-383, 1987.

Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M: Çocuklarda Ascaris lumbrikoides’ in intestinal komplikasyonları. Erciyes Tıp Dergisi 11: 484-489, 1989.

Altın MA, Patıroğlu TE, Patıroğlu T, Okur H: Çocukta rektal paraganglioma. Erciyes Tıp Dergisi 11: 131-134, 1989

Altın MA, Okur H, Kurflun A: Çocuklarda duodenumun intramural hematomları. Erciyes Tıp Dergisi 11: 218-233, 1989.

Okur H, Küçükaydın M, İçer M, Zorlu M: Dev kistik higroma (Vaka takdimi). Erciyes Tıp Dergisi 12: 463-468, 1990.

Küçükaydın M, Zorlu M, İçer M, Okur H, Yağlıcı G: Çocuklarda total barsak irrigasyonu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 4: 96-98, 1990.

Okur H, Küçükaydın M, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Çocuklarda akut apandisit. Erciyes Tıp Dergisi 13: 227-233, 1991.

Küçükaydın M, Okur H, Zorlu M, İçer M: Tracheoesophageal anomalies in siblings. Pediatrik Cerrahi Dergisi 5: 159-160, 1991.

Küçükaydın M, İçer M, Tolu İ, Okur H: Hipertrofik pilor stenozunun ultrasonografi ile teşhisi Pediatrik Cerrahi Dergisi 5: 43-45, 1991.

Okur H, Küçükaydın M: Sünnet: Niçin ve ne zaman. Yeni Tıp Dergisi 9: 44-46, 1992.

Okur H, Küçükaydın M: Cerrahi stres. Yeni Tıp Dergisi 10: 62-67, 1992.

Okur H, Küçükaydın M, Zorlu M, İçer M, Kazez A, Turan C: Kız çocuklarinda genital yaralanma.X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı 92-95, 1992

Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Application of MAGPI or Modified MAGPI as a salvage procedure for complications following distal hypospadias repair. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 43-45, 1992.

İçer M, Küçükaydın M, Okur H, Turan C, Zorlu M, Kazez A: Çocuklarda koroziv özofajit. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 70-74, 1992.

Küçükaydın M, İçer M, Okur H, Zorlu M, Kazez A: Dalak travmalarında nonoperatif tedavi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 15-18, 1992.

Turan C, Küçükaydın M, Zorlu M, Okur H, İçer M, Kazez A: Çocuklarda hidatik kist hastalığı. Erciyes Tıp Dergisi 14: 83-89, 1992.

Küçükaydın M, Kandemir O, Kazez A, Okur H, Saraç K: Fetüs in fetu. Erciyes Tıp Dergisi 14: 391-393, 1992.

Okur H, Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Kazez A, İçer M, Turan C: Çocuklarda künt renal travma. Pediatrik Cerrahi Dergisi 7:24-28, 1993

Okur H, Küçükaydın M, Patıroğlu T: Yenidoğan cerrahi hastalarda hücresel immünite ve adrenokortikal aktivitenin incelenmesi. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 3: 37-41, 1993.

Turan C, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda sindirim sistemi duplikasyonları. Erciyes Tıp Dergisi 15: 190-193, 1993.

Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Durak AC: Thyroid abscess:A case report. Pediatrik Cerrahi Dergisi 7:103-104, 1993

Turan C, Tolu İ, İçer M, Bekerecioğlu A, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda akut  apandisit tanısında ultrasonografinin yeri. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2: 148-151, 1993.

Küçükaydın M, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Zorlu M, Turan C, Okur H: Çocuklarda üretra yaralanmaları. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı   334-340, 1993.

Okur H, Küçükaydın M, Turan C, Kazez A, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Özokutan BH: Çocuklarda gastrointestinal kanal yaralanmaları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8:95-101, 1994

Okur H, Küçükaydın M, Turan C, Bozkurt A, Kazez A, Kır C: Çocuklarda özofagus yabancı cisimleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 3:6-9,  1994

Okur H, Kazez A, Bekerecioğlu A, Küçükaydın M: Rektumda yabancı cisim (olgu sunumu). Pediatrik Cerrahi Dergisi 8:53-54, 1994

Turan C, Okur H, Bekerecioğlu A, Kazez A, Kır C, Küçükaydın M: Çocuklarda toraks travmaları. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 3: 48-51, 1994

Turan C, Zorlu M, Kazez A, Okur H: Çocuklarda acil relaparotomi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8: 30-32, 1994

Turan C, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Kır C, Özokutan BH, Okur H: Çocuklarda gastrointestinal sistemdeki subdiyafragmatik yabancı cisimler. Erciyes Tıp Dergisi 16:324-327, 1994

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Sümerkan B, Bekerecioğlu A, Bozkurt A: Yanık yüzeyi ile infeksiyon ilişkisi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 4:56-59, 1995

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontafl O, Özokutan BH: Çocuklarda periapandisit. Erciyes Tıp Dergisi 17:145-147, 1995

Küçükaydın M, Okur H, Kazez A: Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion. Pediatrik Cerrahi Dergisi 9:326-329,1995

Özcan N, Durak AC, Okur H, Turan C, Coşkun A: Çocuklarda künt abdominal travmanın tanı ve nonoperatif izlenmesinde bilgisayarlı tomografi. Türk Radyoloji Dergisi 30: 141-145, 1995

Kazez A, Durak AC, Üzüm K, Okur H, Kır C, Küçükaydın M: Koledok kisti (olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 4:28-30, 1995

Durak AC, Özcan N, Coşkun A, Karahan İ, Güleç M, Okur H: Çocuklarda özofagus yabancı cisimlerinde röntgenografik değerlendirme. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2:172-176, 1995

İçer M, Küçükaydın M, Durak AC, Özcan N, Turan C, Kazez A, Okur H: Çocuklarda künt karaciğer ve dalak yaralanmalarının nonoperatif tedavisinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması. Pediatrik Cerrahi Dergisi 9:333-338, 1995

Okur H, Turan C, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Kazez A, Özkan U, Küçükaydın M: Çocuklarda travmatik diyafragma yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi 2:26-29, 1996

Küçükaydın M, Okur H, Kazez A: Meatal advancement and glanuloplasty (MAGPI) and modified MAGPI experience in 104 patients. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:9-12, 1996

Turan C, Okur H, Bozkurt A, Özokutan BH, Kocaoğlu C, Köse Ö, Küçükaydın N: The factors affecting survival in newborns with omphalocele and gastrochisis. Pediatrik Cerrahi Dergisi  10:17-20, 1996

Kazez A, Küçükaydın M, Turan C, Kır C, Bozkurt A, Okur H: Yenidoğanın gastrointestinal perforasyonları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10: 21-24, 1996

Kazez A, Özokutan BH, Müçükaydın M, Okur H, Turan C, Köse Ö: Çocuklarda over torsiyonları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:95-97, 1996

Turan C, Özokutan BH, Okur H, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Küçükaydın M: Çocuklarda sakrokoksigeal teratom. Cerrahi Tıp Arşivi 2:101-104, 1997

Turan C, Kazez A, Okur H, Bekerecioğlu A, Özkan U, Küçükaydın M: İki kardeşte duodenal atrezi ve anüler pankreas. Pediatrik Cerrahi Dergisi 11:43-44, 1997

Özokutan BH, Küçükaydın M, Kurtoğlu S, Okur H, Turan C: Çocuklarda ambigius genitalyanın cerrahi tedavisi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 15: 74-77, 2001

Okur H, Alkan Y, Karakaya AE, Güzel M: İntraabdominal testiste mikrovasküler ototransplantasyon. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20: 62-64, 2006

Okur H, Doğru K, Ünver AC, Somak E: Katılımcılar gözüyle deneysel araştırma kursu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 21:11-14, 2007

Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Tosyalı AN, Şehiraltı V, Maşrabacı K, Okur H: Morgagni hernisi: bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 21:139-143, 2007

Şehiraltı V, Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Okur H: İzole böbrek kist hdatikleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 22:46-48, i2008

Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H, Sert M, Mutuş HM, Tosyalı AN, Zemheri E, Özen MA, Baş A: Çocuklarda cerrahi girişim gerektiren adneks patolojileri. Çocuk Cerrahisi Dergisi 24:30-35, 2010

Gülçin N, Mutuş M, Anadolulu Aİ, Aydın A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu. Göztepe Tıp Dergisi. 29: 247-249. 2014

Çağlar Oskaylı M, Özen MA, Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Korkmaz M, Kaymakcı A, AnadoluluAİ, Okur H: Çocukluk çağında varikosel. Göztepe Tıp Dergisi 2014; 29: 173-176.”, Göztepe Tıp Dergisi, cilt.29, ss.173-176, 2014

Okur H. “Deneysel Araştırma Yöntemleri”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.30, ss.7-11, 2016

 

 

Ulusal Bildiriler

 

Altın MA, Okur H, Kurşun A: Çocuklarda duodenumun intramural hematomları. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül, 1987, Kayseri.

Altın MA, Kurtoğlu S, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda guatr ve cerrahi tedavileri. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül, 1987, Kayseri.

Altın MA, Balkanlı S, Okur H: Gastrointestinal duplikasyonlar. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Altın MA, Patıroğlu TE, Okur H: Rektal paraganglioma. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Yağlıcı G: Çocuklarda akut apandisit. XXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Haziran, 1990, Kayseri.

Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Hipospadiaslı 27 hastada MAGPI tecrübemiz. X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-7 Eylül, 1990, Diyarbakır.

Küçükaydın M, İçer M, Okur H, Zorlu M, Kazez A: Karaciğer ve dalak travmalarında nonoperatif tedavi. X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-7 Eylül, 1990, Diyarbakır.

Okur H, Küçükaydın M: Yenidoğanın cerrahi strese cevabı. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.

Küçükaydın M, Okur H, Zorlu M, İçer M, Kazez A, Turan C: Testis-epididim füzyon anomalileri. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.

Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Kazez A, Turan C: Anorektal malformasyonlarda erken posterior sagittal anorektoplasti. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.

Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Zorlu M, İçer M: Boix-Ochoa antireflü prosedürü. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.

Turan C, Küçükaydın M, İçer M, Okur H, Zorlu M, Kazez A: Çocukluk yaş grubunda yanık. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.

Küçükaydın M, Okur H, Bekerecioğlu A, Kazez A, Turan C: Portal hipertansiyon tedavisinde Sugiura ameliyatı (transtorasik özofageal transeksion, paraözofagokardiyak devaskülarizasyon, splenektomi). XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.

Küçükaydın M, Okur H, Bekerecioğlu A, Kazez A, Turan C: Konjenital diafragma hernisinde geciktirilmiş cerrahi. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.

Turan C, Zorlu M, Kazez A, Okur H, Küçükaydın M: Relaparotomi uygulanan hastaların analizi. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.

Okur H, Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Kazez A, İçer M, Turan C: Çocuklarda künt renal travma. II. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 5-6 Kasım, 1993, Mudanya.

Küçükaydın M, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Zorlu M, Turan C, Okur H: Çocuklarda üretra yaralanmaları. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19-22 Nisan, 1993, Kayseri.

Turan C, İçer M, Bekerecioğlu A, Tolu İ, Okur H, Bozkurt A, Küçükaydın M: Çocuklarda akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontaş O, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Kır C, Özokutan BH: Çocuklarda inguinal bölge cerrahisinde ektopik adrenal dokusu görülme sıklığının araştırılması. II. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 5-6 Kasım 1993, Mudanya.

Durak AC, Coşkun A, Özcan N, Okur H, Karahan İ, Kahraman C: Çocuklarda özofagus yabancı cisimlerinde düz röntgenografinin tanı değeri. 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, 16-21 Ekim 1994, Mersin.

Okur H, Küçükaydın M, Köse K, Kontafl O, Doğan P, Kazez A: Nekrotizan enterokolitte lipid peroksidasyonunun rolü ve E vitamini ile tedavi.  XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

Küçükaydın M, Tuncer R, Okur H, Keskin E, Kazez A, Olcay I: Our experience with Boix-Ochoa operation in treatment of gastro-esophageal refux in children. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

Küçükaydın M, Kazez A, Okur H, Bekerecioğlu A: Treatment of rectal prolapse in children. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Sümerkan B, Bekerecioğlu A, Bozkurt A: Yanıkta yanık yüzeyi ile enfeksiyon ilişkisi. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 11-15 Eylül 1994, Ürgüp

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontaş O, Özokutan BH: Periapandisit nedeni bakteri translokasyonu mu? 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 11-15 Eylül 1994, Ürgüp

Durak AC, Özcan N, Kocakoç E, Orhan İ, Okur H: Tekrarlayıcı tıkanma sarılığı nedeni: karaciğer hidatid kisti bilyer rüptürü. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. 17-20 Aralık 1995, Uludağ, Bursa

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Turan C, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Özokutan BH: Kız çocuklarinda genital yaralanma. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara

Okur H, Küçükaydın M, Kazaz A, Turan C, Özokutan BH, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Köse Ö: Çocuklarda gastrointestinal kanal yaralanmaları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul

Okur H, Turan C, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Kazez A, Özkan U, Küçükaydın M: Çocuklarda travmatik diyafragma yaralanmaları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul

Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Bekerecioğlu A, Özokutan BH: İnmemiş testislerde epididimal ve vasal anomaliler. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara

Küçükaydın M, Gündüz Z, Okur H, Özokutan BH, Bekerecioglu A, Kır C, Turan C, Düşünsel R: Çocuklarda üriner sistem taşları.  III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara

Küçükaydın M, Düşünsel R, Kazez A, Turan C, Bozkurt A, Özokutan BH, Okur H: Vezikoüreteral reflüde üreteroneosistostomi ve teflon enjeksiyon tedavisinin karşilaştırılması. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara.

Küçükaydın M, Köse Ö, Okur H, Özokutan BH, Özkan U, Kocaoğlu C, Turan C: Posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç cerrahi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 23-24 Ekim, 1997, İstanbul

Okur H, Muhtaroğlu S, Özokutan BH, Küçükaydın M: Sepsiste nitrik oksitin eritrositlerdeki antioksidan sisteme etkileri. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997, Kayseri

Küçükaydın M, Özokutan BH, Turan C, Köse Ö, Kocaoğlu C, Kabaklıoğlu M, Okur H: İnmemiş testiste epididim malformasyonları. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul

Arslan D, Küçükaydın M, Okur H, Turan C, Özokutan BH: Çocuklarda cerrahi olarak tedavi edilen ülser komplikasyonları. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara

Küçükaydın M, Köse Ö, Turan C, Okur H, Özokutan BH, Sağlam A: Çocuklarda akciğer ve karaciğer kist hidatiğinin laparoskopik ve torakoskopik tedavisi. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya

Okur H, Kurtoğlu S, Çetin N, Özokutan BH: Penoskrotal transpozisyon. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim, 1999, Gaziantep.

Okur H, Köse Ö, Turan C, Özkan U, Kabaklıoğlu M, Özdemir M, Küçükaydın M: Çocuklarda travmatik mesane rüptürleri. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim, 1999, Gaziantep.

Kara S, İstek D, Okur H, Ertaş G: PC Entegrasyonlu anorektal manometre tasarımı. Biyomut 99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı. 27-29 Ekim 1999, Kayseri

Okur H, Küçükaydın M, Özdemir M, Köse Ö, Özkan KU, Kabaklıoğlu M, Karaca F, Gözüküçük A: Palpe edilemeyen inmemiş testiste laparoskopi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya

Okur H, Turan C, Köse Ö, Özkan KU, Kabaklıoğlu M, Özdemir M, Gözüküçük A, Karaca F, Küçükaydın M: Çocuklarda pankreas psödokistlerinin tedavisi: nonoperatif yaklaşim yeterli mi? XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya

Okur H, Karaca F, Kabaklıoğlu M, Patıroğlu T, Turan C, Özdemir MA, Özdemir M, Gözüküçük A, Alkan Y, Küçükaydın M: Hematolojik hastalıklarda splenektomi. XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve “Workshop” Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşimlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri, Türkiye

Kurtoğlu S, Demir F, Kendirci M, Okur H, Kontaş O: Leydig hücre aplazisi ve 17-20 Desmolaz eksikliğinin eşlik ettiği erkek psödohermafroditizm olgusu. VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 27-29 Eylül 2001, Kayseri

Okur H, Gözüküçük A, Özdemir MA, Karahan İ, Patıroğlu TE, Patıroğlu T, Arslan D, Kabaklıoğlu M, Küçükaydın M: Primer rezeksiyon uygulanan bir hepatoblastom olgusu. XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve “Workshop” Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşimlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri, Türkiye

Karaca F, Orhan B, Küçükaydın M, Turan C, Okur H, Ayangil HR, Alkan İY, Gözüküçük A: İnvajinasyon tedavisinde yöntem şeçimini etkileyen faktörler. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa

Turan C, Karaca F, Çiftler AN, Gözüküçük A, Alkan İY, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Palpe edilemeyen testiste öncelikli girişim ne olmalı? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa

Gözüküçük A, Küçükaydın M, Arslan D, Güzel M, Karakaya AE; Karaca F, Okur H, Turan C: Çocuklarda üst gastrointestinal sistem yabancı cisimlerinde tedavi seçimi.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa

Okur H, Karaca F, Alkan Y, Gözüküçük A, Karakaya AE, Orhan B, Ayangil HR, Turan C, Küçükaydın M: Kız çocuklarında genital yaralanma. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye

Küçükaydın M, Karaca F, Deniz K, Patıroğlu T, Turan C, Okur H, Gözüküçük A, Ayangil HR, Alkan İY, Karakaya AE: Wilms tümörlü hastalar neden ölür? VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye

Poyrazoğlu HM, Düşünsel R, Gündüz Z, Küçükaydın M, Demirci D, Okur H, Turan C, Köklü E: Çocukluk çağı ürolitiazis olgularının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye

Poyrazoğlu HM, Köklü E, Düşünsel R, Küçükaydın M, Gündüz Z, Okur H, Turan C, Demirci D: Konjenital hidronefrozlu olguların değerlendirilmesi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye

Turan C, Karaca F, Çiftler AN, Gözüküçük A, Alkan İY, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Palpe edilemeyen testiste öncelikli girişim ne olmalı? VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye

Küçükaydın M, Karaca F, Karakaya AE, Gözüküçük A, Okur H, Turan C, Orhan B, Alkan İY: Posterior üretra yaralanmalarında tedavi seçimi ve sonuçları. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye

Okur H, Karaca F, Alkan Y, Gözüküçük A, Karakaya AE, Orhan B, Ayangil HR, Turan C, Küçükaydın M: Kız çocuklarında genital yaralanma. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa

Küçükaydın M, Karaca F, Karakaya AE, Gözüküçük A, Okur H, Turan C, Orhan B, Alkan İY: Posterior üretra yaralanmalarında tedavi seçimi ve sonuçları. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa

Okur H, Öztürk M, Karakaya AE, Alkan Y, Çiftler AN, Ayangil HR, Orhan B, Güzel M, Turan C, Küçükaydın M: Çocuklarda ampiyem tedavisinde torakoskopi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Okur H, Doğru K, Ünver AC, Somak E: Katılımcılar gözüyle deneysel araştırma kursu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Okur H, Alkan Y, Karakaya AE, Güzel M: Mikrovasküler orşidopeksi (Video sunumu) XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Okur H, Orhan B, Alkan Y, Karakaya AE, Ayangil HR, Çiftler AN, Güzel M, Turan C, Küçükaydın M: Geç tanı konulan konjenital diyafragma hernileri. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Gözüküçük A, Okur H, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S: Deneysel vezikoüreteral reflüde oluşan böbrek hasarına E vitamininin etkisi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Turan C, Alkan İY, Güzel M, Ayangil HR, Çiftler AN, Karakaya AE, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Duodenal atrezide uygulanan anastomozun morbidite ve mortalite üzerine etkisi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Turan C, Karakaya AE, Alkan İY, Ayangil HR, Çiftler AN, Güzel M, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda hidatik kist hastalığı ile ilgili deneyimlerimiz. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa

Mutuş HM, Şehiraltı V, Tosyalı AN, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H: Çocukluk çağı teratomları: 15 yıllık deneyim. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  05-08 Kasım 2006, Adana

Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Tosyalı AN, Şehiraltı V, Maşrabacı K, Okur H: Morgagni hernisi: bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Tosyalı AN, Şehiraltı V, Maşrabacı K, Okur H: Çocuklarda spontan pnömotoraks.  XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

Şehiraltı V, Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya Ç, Özen MA, Okur H: İzole böbrek kist hidatikleri. . XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

Tosyalı AN, Ulukaya Ç, Şehiraltı V, Mutuş HM, Sert M, Okur H: Dalak epidermoid kistleri. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

Ulukaya Durakbaşa Ç, Zemheri E, Maşrabacı K, Tosyalı AN, Okur H: Çocuklarda çok nadir bir karın içi kitle nedeni: dezmoid tümör. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

Şehiraltı V, Tosyalı AN. Mutuş HM, Durakbaşa Ç, Özen MA, Okur H: İzole böbrek kist hidatikleri. IX ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleme Kursu, 8-11 Kasım, 2007, Antalya

Mutuş HM, Şehiraltı V, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Özen MA, Okur H: Hidatik Kistlerde 15 yıllık deneyim. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul

Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H, Mutuş M, Baş A, Özen MA, Şehiraltı V, Tosyalı AN: Çocuklarda bulgu veren omfalomezenterik kanal artıkları. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul

Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Sert M, Özen MA, Şehiraltı V, Okur H: Kostik madde alımı öyküsü olan her çocukta rutin endoskopik inceleme yapılmalı mıdır? XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul

Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H, Mutuş M, Baş A, Sert M, Tosyalı N, Şehiraltı V: Çocuklarda perkütan endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulamalarının endikasyonları, komplikasyonları ve sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmi. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul

Mutuş HM, Şehiraltı V, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Yörük A, Okur H: Wilms’ Tümörlerinde 16 yıllık deneyim sonuçları. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul

Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Sert M, Baş A, Ünal T, Mutuş M, Tosyalı AN, Okur H: Pediatrik Hastalarda pilonidal sinüsün basit ve etkin tedavisi. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya.

Ulukaya Durakbaşa,, Ç., Okur H, Sert M, Mutuş M, Tosyalı AN, Zemheri E, Özen MA, Baş A: Cerrahi Girişim Gerektiren Over Kitleleri. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya.

Mutuş M., Yıldız N, Okur H, Ulukaya Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Turhan P, Candan C, Baş A, Özen MA, Sert M: Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Hangi Seçenek? Antibiyotik Profilaksisi ya da Erken Girişim.  27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

Ulukaya-Durakbaşa Ç, Anadolulu A, Baş A, Çağlar M, Korkmaz M, Okur H: Yenidoğan methemoglobinemisinin çok nadir bir nedeni: enteral metilen mavi. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Mutuş M, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Sert M, Fettahoğlu S, Çağlar M, Korkmaz M, Okur H: Doğumsal izole trakeo-özofageal fistül: tanı ve tedavi yaklaşımları. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Ulukaya-Durakbaşa Ç, Çam S, Baş A, Zemheri E, Çağlar M, Korkmaz M, Sert M, Okur H: Tek merkezde standart tedavi yaklaşımıyla izlenen safra yolu atrezisi olgularının değerlendirilmesi.  XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Ulukaya-Durakbaşa Ç, Özen MA, Ata P, Anadolulu Aİ, Timur Ç, Zemheri IE, Okur H:Yenidoğanda bilateral hemorajik testis infarktı. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Tosyalı AN, Mutuş HM, Şehiraltı V, Sert M, Baş A, Özen MA, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H: Bir “dibrachius dicephalus dipus” yapışık ikiz olgusu. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Anadolulu Aİ, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Canbolat AA, Ayhan Y, Mutuş HM, Bayar GA, Okur H: Santral venöz port kateter uygulamalarının az görülen bir komplikasyonu: kateter ayrışması. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Mutuş M, Özen MA, Aksoy F, Korkmaz M, Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Ele gelmeyen testise yaklaşım ve histopatolojik bulgular. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Mutuş M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Baş A, Bayar AG, Korkmaz M, Çağlar M, Okur H:  Kronik nörolojik hastalık inmemiş testis riskini artırır mı? XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Okur H, Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Mutuş M, Sert M, Zemheri E: Çok nadir bir akut karın nedeni: perfore olmuş gangrenöz kolesistit. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya

Mutuş M, Yıldız N, Okur H, Ulukaya Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Turhan P, Candan C, Baş A, Özen MA, Sert M: Primer vezikoüreteral reflü tedavisinde hangi seçenek? Antibiyotik profilaksisi ya da erken cerrahi. PEDURO 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Timlioğlu S, Yazıcı S, Elmas SG, Yücel D, Palacı H, Deregözü S, Okur H: Hasta ve çalışan güvenliğinde risk analizi. VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 13-16 Mayıs 2010, Marmaris

Yücel D, Timlioğlu S, Elmas SG, Deregözü S, Palacı H, Okur H: Oryantasyon (uyum) eğitimlerinin etkinliğine ilişkin örnek olay çalışması. VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 13-16 Mayıs 2010, Marmaris

Mutuş M, Baş A, Sert M, Özen MA, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Yenidoğan döneminde alt üriner sistem obstrüksiyonu ile başvuran bir konjenital üretral divertikül olgusu. PEDURO 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Mutuş M, Baş A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Korkmaz M, Yıldız N, Çağlar M, Sert M, Anadolulu Aİ, Özen MA, Albayrak S, Okur H:  Ürodinami sonrası bakteriüri anlamlı mıdır? PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Okur H, Budan AK, Mutuş M:  Dev mesane divertikülü. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Mutuş HM, Sert M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Çağlar M, Korkmaz M, Candan C, Baş A, Özen MA, Anadolulu Aİ, Albayrak S, Okur H: Ürodinamik basınç-akım çalışmalarında mesane kaç kez doldurulmalıdır? Maksimal sistometrik kapasite, detrüsör kasılmaları, kompliyans ve maksimal detrüsör basınçlarının nörojen ve nonnörojen mesaneli olgularda karşılaştırılması. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Baş A, Güçlüer B, Güven A, Özen MA, Sert M, Okur H: Çocukluk çağı paraovaryan kitle ayırıcı tanısında nadir görülen bir tümör:miyoma. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş HM, Zemheri E, Anadolulu Aİ, Korkmaz M, Güven A, Okur H. Çocuklarda testiküler mikrolitiazis. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir

Okur H, Mutuş M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Baş A, Sert M. Doğumsal izole      trakeoözofageal fistül onarımı yapılan bir olgu sunumu. (Video sunumu) XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya.

Kaymakçı A, Özen MA, Mutuş HM, Korkmaz M, Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Anadolulu A, Okur H: Orşiektomi endikasyonlarına 10 yıllık bakış. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Ulukaya Durakbaşa Ç, Çağlar M, Fettahoğlu S, Baş A, Korkmaz M, Mutuş HM, Kaymakçı A, Okur H: Kolorektal polipler: klinik deneyim. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H, Mutuş HM, Korkmaz M, Kaymakçı A, Sert M, Özen MA, Baş A: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Mutuş HM, Ulukaya Durakbaşa Ç, Bayar A, Çağlar M, Korkmaz M, Sert M, Okur H: Çocuklarda özofagus yabancı cisimleri. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Ceyran B, Mutuş HM, Bayar A, Okur H: lleal triplikasyon. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Zemheri E, Yörük A, Korkmaz M, Çağlar M, Mutuş HM, Okur H: Gastrokolik ligamanda dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli tumor. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Korkmaz M, Fettahoğlu S, Güven A, Çağlar M, Bayar A, Anadolulu Aİ, Mutuş HM, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Çocuklarda meme kitleleri. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Baş A, Fettahoğlu S, Zemheri IE, Çakır FB, Zenginkent T, Okur H: Reküren over torsiyonuna yolaçan nadir bir neden: disgerminoma. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Ulukaya Durakbaşa Ç, Baş A, Mutuş HM, Sert M, Okur H: Bir yenidoğanda bir çeşit “kılıç yutma”. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Çağlar M, Gökgöz Bayar A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Korkmaz M, Fettahoğlu S, Sert M, Okur H: Çocuklarda nadir görülen bir durum:hidrojen peroksit alımı. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Tekin S, Kuruçay E, Tamkoç Z, Gömeç HT, Kaplan F, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Perkütan endoskopik gastrostomi:tekniği tanımlamaya yönelik video sunumu. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul

Özen M.A. , Ulukaya Durakbaşa Ç. , Zemheri I.E., Mutuş H., Okur H., “Kalsitonin gen bağlantılı peptit (CGRP) ve insan kremaster kası”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç. , Yiğitbaşı R., Anadolulu A.İ., Çağlar M., Kaymakçı A., Mutuş M., Okur H.”Laporoskopik Heller miyotomisi ve anterior fundoplikasyon”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç. , Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ., Sert M., Güven A., Cingi A., Okur H. “Morbid obezite tedavisinde ayarlanabilir tam olarak implante edilebilir intragastrik protez (ATİİP) uygulaması tekniği”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Anadolulu A.İ., Kaymakçı A., Sert M., Çağlar M., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. Okur H. “Yenidoğanda nekrotizan entrokolit kliniği ile uyumlu bulgularla ortaya çıkan jejunal invajinasyon”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Maşrabacı K., Mutuş M., Kaymakçı A., Sert M., Baş A., Turhan P., Okur H. “İleosistoplasti yöntemiyle yapılan mesane ogmentasyonu ameliyatının klinik sonuçları”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç. , Anadolulu A.İ., Mutuş H., Kaymakçı A., Çağlar M., Fettahoğlu S., Okur H. “Çocuk apandisitlerinin yaşa, cinsiyete, mevsimlere ve yıllara göre dağılımına ilişkin epidemiyolojik bir çalışma”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Fettahoğlu S., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Güven A., Zemheri I.E., Mutuş M., Okur H. “Çocuk ve adelosanlarda nodüler tiroid hastalığına cerrahi yaklaşım ilkeleri”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç. , Okur H., Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ., Baş A., Çağlar M., Okur H. “Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamaları: güncel durum ve uzun dönem sonuçlar”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Baş A., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Çağlar M., Yörük A., Şenol S., Okur H., “Mediastinal teratom”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Baş A., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Mutuş H.M., Zemheri I.E., Anadolulu A.İ., Okur H., “Çocuklarda scrotal kitlelerin nadir bir nedeni: sınıflandırılamayan seks kord stromal tümör”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Sert M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Baş A., Zemheri I.E., Anadolulu A.İ., Okur H., “Tesadüfi tanı konan torakoabdominal özofagus duplikasyon kisti”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Baş A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Fettahoğlu S., Orhon Z.N., Özden N., Okur H., “Çocuklarda ısı ve oksijen desteğinin cerrahi alan enfeksiyonu üzerine etkileri”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Sert M., Mutuş H., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Çağlar M., Baş A., Okur H., “Sıcak infüzyon sıvısı ürodinamide fark oluşturur mu?”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Kaymakçı A., Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ., Mutuş M., Korkmaz M., Çağlar M., Okur H “Tip-IV Ehler-Danlos Sendrom’lu bir hastada akut karın ile başvuru “, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Sert M., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Çağlar M., Baş A., Okur H., “Sıcak infüzyon sıvısı ürodinamide fark yaratır mı?”, 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 5-7 Nisan 2012, Bursa, TÜRKİYE

Anadolulu A.İ., Mutuş M., Çağlar M., Fettahoğlu S., Kaymakçı A., Maşrabacı K.,”U Okur H. Uzun süreli damaryolu erişiminde port kateter uygulamaları”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Maşrabacı K., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Mutuş M., Fettahoğlu S., Kaymakçı A., Okur H. “Çocuklarda testis torsiyonunda tedavi yaklaşımları ve klinik sonuçlar”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Fettahoğlu S., Mutuş M., Timur Ç., Çağlar M., Kaymakçı A., Okur H., “Kanama/pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda sünnet girişimine klinik yaklaşım”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Kaymakçı A., Sert M., Mutuş H., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Okur H., “Güncel bir tehlike: Mıknatıs yutulması”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Sert M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Özkanlı S., Fettahoğlu S., Maşrabacı K., Okur H., “Çokk nadir görülen bir brankiyal yarık anomalisi: Doğumsal orta hat servikal yarığı”, XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE

Çağlar Oskaylı M., Maşrabacı K., Mutus M., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S., Okur H. “Over Torsiyonuna Cerrahi Yaklaşım”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE,

Gülçin N., Mutus M., Anadolulu A.İ., Aydin A. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu. “, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Gülçin N., Fettahoğlu S., Aksu B., Ergüven M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. “Kollajen Doku Hastalığına Sekonder Akut Gangrenöz Perfore Kolesistit. “, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Gülçin N, Mutuş M, Anadolulu Aİ, Aydın A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: “Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu”, IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya, TÜRKİYE

“Mitotically active plexiform fibrohistocytic tumor”, , TÜRKİYE, , cilt.1, ss.1-3

Mutuş H.M., Şehiraltı V., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı A., Okur H. “Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya, TÜRKİYE

Şehiraltı V., Okur H., Tosyalı A., Mutuş H.M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., et al.,”Çocuklarda Testis Protezi”, IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya, TÜRKİYE,

Anadolulu A.İ., Ulukaya Durakbaşa Ç., Yılmabaşar G., Fettahoğlu S., Caglar M., Kuru L.İ., Okur H. “Böbrek Hidatik Kistinde Medikal Tedavi Bir Seçenek midir?”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Çağlar M., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri E., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Okur H. “İntraabdominal Fibromatozis: Olgu Sunumu”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Tosyalı A., Caglar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gökgöz Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Okur H. “İntestinal Atrezilere Eşlik Eden Anomalilerin İrdelenmesi”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Şehiraltı V., Fettahoğlu S., Tosyalı A., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Okur H. “Overden Kaynaklanmayan Pelvik Kitleler”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Okur H., Bayar A., Yörük A., Mutuş M., et al.,”Çocuklarda Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar Oskaylı M., Mutuş M., Özatman E., Tosyalı A., Mutus M., Okur H. “Sık Uygulanan Bir Cerrahi Girişime Bakış: Lenf Nodu Biyopsileri”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE  ,

Ulukaya Durakbaşa Ç., Gerçel G., Zemheri E., Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Maşrabacı K., Okur H. “Pediyatrik Travma”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sert M., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S., Gökgöz Bayar A., et al.,”Çocuklarda Testis Protezi”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Mutuş M., Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı A., Okur H. “Mıknatıs Herhangi Bir Yabancı Cisim Değildir”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Güven A., Yıldız M., İşgüven P., et al.,”: Konjenital Adrenal Hiperplazili Çocuklarda Feminizan Genitoplasti”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Mutuş H.M., Şehiraltı V., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı A., Okur H. “Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi. “, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Mutus M., Gökgöz Bayar A., Anadolulu A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Biofeedback Eğitimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Anadolulu A.İ., Mungan İ., Özümüt S., Gerçel G., Büyükkayhan D., Okur H. “Spontan İntestinal Perforasyon (SİP): İki Olgu Sunumu”, XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE

Mutuş H.M., Özatman E., Ulukaya Durakbaşa Ç., Caglar M., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Okur H. “ÖzofagusAtrezilerine Eşlik Eden Anomalilerin Değerlendirilmesi”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Caglar M., Uzun L., Aksu B., Zemheri I.E., Okur H., “Servikal Kistik Lenfanjiomla Uyumlu Bulgularla Başvuran bir Yenidoğanda Olağandışı bir Anomali: Pirform Sinus Fistülü”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S., Mutuş H.M., Aksu B., Okur H., “Bükülebilir Endoskopinin Üst Gastrointestinal Yabancı Cisimlerde Kullanımı: Video Sunumu”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE

Gülçin N., Özatman E., Aksu B., Anadolulu A.İ., Caglar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. “Pnömotoraks”,XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE

Anadolulu A.İ., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Zemheri I.E., Okur H., “Pelvik Kitle Bulgularıyla Başvuran Apendiks Nöroendokrin Tümörü”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE

Anadolulu A.İ., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Gerçel G., Aksu B., Yalçın Z., Okur H. “Dissinerjik Dışkılamada “Biofeedback” Uygulaması”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE

Özatman E., Mutuş H.M., Zemheri I.E., Aksu B., Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. “Nadir bir Rektal Polip Olgusu”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE

Bayar A., Aksu B., Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri I.E., Mutuş H.M., Okur H., “Toraks Duvarında Malignite ile Uyumlu Kitle ile Başvuran bir olgu sunumu”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE

Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri I.E., Aksu B., Fettahoğlu S., Kuru L.İ., Okur H. “Akut Karın Olgusunda İntraabdominal Fibromatozis ve Meckel Divertikülü Birlikteliği: Olgu Sunumu”, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE

Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş H.M., Çağlar Oskaylı M., Anadolulu A.İ., Okur H., “Özofagus Atrezisi Sonrası Gelişen Şilotoraks: Olgu Sunumu”, XXXII.    Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE

Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Aksu B., Caglar M., Turhan P., Candan C., Okur H. “Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Diyarbakır, TÜRKİYE

Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş H.M., Gülçin N., Candan C., Turhan P., Okur H. “Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tanısal Yöntemlerin Karşılaştırılması”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Fettahoğlu S., Gülçin N., Çağlar Oskaylı M., Aksu B., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. “Atipik Poliorşidizm: Olgu Sunumu”, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.75-75

Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Yörük A., Zemheri I.E. , Anadolulu A.I., Okur H. “Appendiksin Nöroendokrin Tümörü: Çok Bilinen Ancak Az Görülen Bir Tanı”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş H.M., Gerçel G., Fettahoğlu S., Okur H. “İzole Özofagus Atrezisi Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Özofagostomisiz Kolon Transpozisyonu”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Anadolulu A.I., Ulukaya Durakbaşa Ç., Ergüven M., Zemheri I.E. , Gülçin N., Okur H.”Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalığı Olan Çocukların Gastrointestinal Fonksiyonlarının Anorektal Manometre ve Roma III Kriterleri ile Değerlendirilmesi”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Fettahoğlu S., Mutuş H.M., Anadolulu A.I., Çağlar Oskaylı M., Gülçin N., Aksu B., Okur H. “Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları: Klinik Deneyim. “, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Aksu B., Çağlar Oskaylı M., Turhan P., Candan C., Okur H. “Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Mutuş H.M., Gerçel G., Yörük A., Zemheri I.E. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Wilms Tümörünün Olağandışı Seyri: 14 Yıl Sonra Nüks”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Gülçin N., Mutuş M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Preduodenal Portal Ven: 3 Olgu”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Gerçel G., Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar Oskaylı M., Yikilmaz A., Okur H., “Nadir Bir Duodenal Obstrüksüyon Nedeni: Süperior Mezenterik Arter Sendromu”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Bayar A., Mutuş H.M., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Nadir Görülen Üreteral Duplikasyon ve Mesane Divertikülü Birlikteliği: Olgu Sunumu [Video Sunumu]”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Zemheri I.E. , Çağlar Oskaylı M., Bayar A., Yikilmaz A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Nadir Görülen Bir Olgu: Bilateral Testiküler Epidermoid Kist”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Mutuş H.M., Maşrabacı K., Anadolulu A.I., Zemheri I.E. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “İleumun İdiyopatik Segmental Dilatasyonu: Olgu Sunumu”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Gerçel G., Aksu B., Eren T.Ş., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Sternal Kleft ve Ektopia Kordis Birlikteliği: Olgu Sunumu [Video Sunumu]”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Özatman E., Gülçin N., Çağlar Oskaylı M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Karın Duvar Defektlerinde On Yıllık Deneyim”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sevük Özumut S., Mungan Akın İ. , Gerçel G., Büyükkayhan D., Okur H. “Gastroözofageal Reflü ile Uyumlu Klinik bulguları Olan Yenidoğanlarda, Besin Sıcaklığı ve Türünün Özofagus Motilitesine Etkisinin İmpedans ve pH Monitorizasyonu ile Değerlendirilmesi”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Çağlar Oskaylı M., Özatman E., Mutuş H.M., Aksu B., Gerçel G., Gülçin N., Okur H. “Meckel Divertikülü: 10 Yıllık Deneyim”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Özatman E., Aksu B., Bayar A., Fettahoğlu S., Gerçel G., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. “İnternal Anal Sfinkter Akalazyasında Botoks Tedavisi”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Gerçel G., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Yıkılmaz A., Mutuş M., Okur H., “Akut Apandisit Tanısında Aktif İzlem ile Değerlendirme: Hala Etkin ve Güncel midir”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Aksu B., Gerçel G., Çağlar Oskaylı M., Çam S. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., “Neonatal Kolestazın Nadir Bir Sebebi: Biliyer Hipoplazi”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

Eren T.Ş., Okur H., Tözüm H., Aksu B., Kolbaş İ., “Ectopia Cordis onarımı (V006)”, 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,23-26 Nisan 2015, Antalya, TÜRKİYE

Fettahoğlu S., Gülçin N., Çağlar Oskaylı M., Aksu B., Mutuş H.M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. “Atipik Poliorşidizim: Olgu Sunumu”, XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE

 

 

Kitap Çalışmaları

 

Hamit Okur: Deneysel ve Klinik Araştırmalar Tarihi ve Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi’nin Tanıtılması.Tıpta Deneysel ve Klinik Araştırmalar Tarihi. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 30. Erciyes Üniversitesi Matbaası Kayseri, 1998, ss: 17-35

Tıp Eğiticileri için Eğitim Becerileri Rehberi (Bölüm Yazarlığı). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın No: 70. Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 2002

Hamit Okur. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Kongre Kitabı (Editör). ISBN: 975-80013-67-X

Ali Ünal, Hamit Okur, Mustafa Çetin: Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel  Tümör Oluşturma Yöntemleri. Kongre Kitabı (Editör) ISBN: 975-8013-80-7

Hamit Okur: Deneysel Şok Modelleri. Cerrahi Araştırma. Dr.Nuh Zafer Cantürk, Dr. İskender Sayek (Editör). Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 975-420-448-9, 2005, ss: 297-301

Hamit Okur: Deneysel Araştırmanın Planlanması ve Yürütülmesi. Deney Hayvanları Kullanımı Etik Kurs Kitabi. Doç. Dr. Haydar Bağış (Editör). TÜBİTAK, Gen Mühendisliği ve Araştırma Enstitüsü, 2006

Hamit Okur: Deneysel üriner obstrüksiyon ve vezikoüreteral reflü modelleri. Çocuk Cerrahisinde Deneysel Araştırmalar. Çakmak AM, Karagüzel G, Syer T, Günaydın S, Karahan S (ed). Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yayını. Ankara, 2009

Hamit Okur: Deneysel araştırmanın planlanması ve yürütülmesi. Çocuk Cerrahisinde Deneysel Araştırmalar. Çakmak AM, Karagüzel G, Syer T, Günaydın S, Karahan S (ed). Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yayını. Ankara, 2009

 

 

Projeleri

 

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Bekerecioğlu A, Bozkurt A:Yanıkta Bakteri Translokasyonu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Yılı Araştırma Projeleri

Okur H, Küçükaydın M, Kontaş O, Kazez A, Durak AC: Özofagus Anastomozunda Liyofilize Kollajen Kullanımı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Yılı Araştırma Projeleri

Okur H, Küçükaydın M, Muhtaroğlu S, Bozkurt A: Sepsiste beta-endorfinin rolü ve opioid tedavinin hormonal cevaba etkileri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Yılı Araştırma Projeleri

Okur H, Küçükaydın M, Kazez A: Cerrahide bupivacaine infiltrasyonunun beta-endorfin, kortizol ve ameliyat sonrası ağrı üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Yılı Araştırma Projeleri

Okur H, Küçükaydın M, Kontaş O, Muhtaroğlu S, Bozkurt A, Özokutan BH: Prenatal Androjen blokaaji ile inmemiş testis oluşturulan ratlarda hormonal değişiklikler ve fertilitenin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje. Proje No:95/40

Okur H. Konjenital diaphragma hernisinde vasküler endotelial growth faktörün akciğer gelişimi üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje. Proje No: 02.02.54

Okur H, Ülger H: Fare nöroblastom modelinde tümör süpresyonu. Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje. Proje No: 01.02.119

 

 

Bilimsel Kurul Üyelikleri

 

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Etik Kurulu Danışma Kurulu Üyeliği

Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Ürolojisi Müfredat Komisyonu Üyeliği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu Üyeliği

 

 

Meslek Kuruluşları Üyelikleri

 

British Association of Paediatric Surgeons (BAPS)

European Society of  Pediatric Urology

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği

Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği

Deneysel ve Klinik Araştırma Derneği

Milli Pediatri Derneği

Türk Tabipler Birliği

Laboratuar Hayvanları Bilimi Derneği

International Children’s Continence Society(ICCS)

 

 

 

Uluslararası Toplantılarda Davetli Konuşmacı

 

1st East Mediterranean Regional ICLAS Symposium on Laboratory Animal Science. 30-31 May 2005, Athens, Greece

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:yeni yönelişler ve Sorunlar. International Higher Education Congress:New Trends and Issues.(oturum başkanı). 27-29 Mayıs 2011 İstanbul

The History of Laboratory Animals Science in Anatolia. 3rd East Mediterranean Iclas Symposium (davetli konuşmacı). June 13-15 2011, İstanbul

The history of Medicine in Anatolia. European Biotechnology Congress 2011 (davetli konuşmacı). September 28-October 1, 2011,  İstanbul

The Contribution of Islamic Civilization to Medicine. NAAMA’s 26th International Medical Convention. 7-12 July, 2012, İstanbul, Turkey

 

 

Ulusal Toplantılarda Davetli Konuşmacı

 

Cerrahide Ağrı Tedavisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 27 Nisan 1995,  Kayseri

Çocuklarda Travma.  (Panelist). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 30 Kasım 1995 Kayseri

Deneysel Araştırma Yöntemleri. (Panel Moderatörü).  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 18 Nisan 1996, Kayseri

Pediatrik Toraks ve Karın Travmaları. Mezuniyet Sonrası 1. İlk ve Acil Yardım Kursu, 11-12 Mayıs 1996; Kayseri

Deneysel Tıp Araştırmaları Tarihi. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Bilim Haftası, 17 Mart 1998, Kayserİ

Araştırmanın Önemi ve Bilime Katkısı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögrenci Eğitim Konferansları, 26.1.1999, Kayseri

Laboratuvar Hayvanlarında Araştırma Yöntemleri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları, Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 23 Kasım 2000, Kayseri

İnfeksiyon Hastalıklarında ve Antibiyotik Çalismalarinda Hayvan Modelleri. 16. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 4-9 Haziran 2001, Belek-Antalya

Deneysel Araştırmalarda Güncel Sorunlar. (Köşebaşi oturum moderatörü). XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek, Antalya

Antibiyotik Çalışmaları ve Enfeksiyon Hastalıklarında Deneysel Modeller. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları, 3 Ocak 2002, Kayseri

Hayvan Etik Hakları. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 5-6 Ocak 2002, Ankara

Çocuk Travmalarına Genel Yaklaşim. XX. Gevher Nesibe Tıp Günleri ve IV. Acil Tıp Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2002, Kayseri

Çocuklarda Karın Ağrıları. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kayseri Şubesi Eğitim Toplantıları-VII, 07 Haziran 2002, Kayseri

Deneysel Araştırma Yöntemleri. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 3-7 Eylül 2002, Kapadokya

Vezikoüreteral Reflü, Telekonferans, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ortak toplantı, 1 Mayıs 2003, İstanbul-Kayseri

Travma ve Acil Cerrahi’de Araştırma Modelleri. IV. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 25-28 Eylül 2003, Kayseri

Deneysel Hayvan Araştırmalarının Tasarlanması ve Yürütülmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma ve İstatistik Çalışma Grubu, 09.Nisan 2004. Aydın

Deneysel Araştırma Eğitimi. Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar ve Eser Oluşturma İlkeleri. Tübitak Feza Gürsey Konferans Salonu 23 Ekim 2004; Ankara

Travma ve Resüsitasyon Kursu. 14-17 Haziran 2005, Kayseri

Deneysel Araştırmanın Planlanması ve Yürütülmesi. Deney Hayvanları Kullanımı Etik Kursu. TÜBİTAK, GMBAE, 22-23 Şubat 2006, Gebze

Çocuklarda Genital Travma. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kursu. 17-25 Mart 2008, Ankara

Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvanları Modelleri Sempozyumu. 10-11 Ekim 2008, Kırıkkale

Vezikoüreteral reflü, obstrüktif üropati ve noropatik mesane modelleri. Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri. 10-11 Ekim, 2008, Kırıkkale

Akut Batın Dışı Aciller. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul

 1. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu., Bağcılar Eğit.ve Arş. Hast., 7-14 Haziran 2010, İstanbul

Deneysel Araştırmalarda Mevzuat..III. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. SB Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 10-17 Ocak, 2011(davetli konuşmacı)

Deneysel Araştırmalarda tarihçe. Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 14-24 Mart 2011. İstanbul (davetli konuşmacı)

Çocuklarda Travma. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011(davetli konuşmacı). 4-7 Mayıs 2011, İstanbul

Deneysel Araştırmalarda Mevzuat ve Tarihçe, IV.Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. SB Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 18-27 Haziran 2011 (Davetli konuşmacı).

Kamu hastaneleri ve üniversite ortak kullanımı. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Davetli konuşmacı). 13-16 Ekim 2011, Fethiye

Hayatımızda israf ve iktisadın önemi. Sağlıkta İsraf Sempozyumu. 22 Ekim 2011, İstanbul. (davetli konuşmacı)

 1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi. 10-19 Aralık 2011(davetli konuşmacı

Deney Hayvanlarında Mevzuat ve Tarihçe. Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursları ( 2011-2015 Periyodik olarak değişik tarihlerde)

 

 

 

Düzenlediği Bilimsel Toplantılar

 

XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri (Uluslar arası Katkı İle) 4-7 Haziran 1996, Kayseri (Düzenleme Kurulu Üyeligi)

XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workskhop”u.I. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri, Turkey (Düzenleme Kurulu Sekreteri)

Biyomut’99 1999 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Kayseri, 14-16 Ekim 1999  (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u. III. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research. 18-20 Mayıs 2000, Kayseri, Turkey (Düzenleme Kurulu Sekreteri)

XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri. Kongre ve “Workshop” Congress and Workshop. Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşimlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri. Current Concepts in Hematology-Oncology and Experimental Tumorigenesis. 24-26 Mayıs, 2001, Kayseri,Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)

1.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 5-6 Ocak 2002, Ankara (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

2.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 20-21 Eylül 2003, Ankara (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 25-28 Eylül, 2003 Kayseri (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

Nefroloji’de Deneysel Araştırma Kursu, 15 Eylül 2003, 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya (Kurs Moderatörü)

Deneysel Araşıtırma Kursu. 2003 Eyül  ayından itibaren periyodik olarak ayda bir kez iki günlük kurslar şeklinde. (Kurs koordinatörü ve eğiticisi)

XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı, 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa (Bilimsel Kurul Üyeliği)

Pektus Ekskavatumda Nuss Onarımı. 26 Mayıs 2007. S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (Düzenleme Kurulu Başkanlığı)

Minimal Access Surgery, 16-20 April 2008, S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

 1. Cocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. 17.10.2008 İstanbul

III. Çocuk Sağlığı Günleri. T.C.S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (Düzenleme Kurulu Üyeliği)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arama Konferansı. 23-25 Eylül, 2011, Sapanca.

 1. Üsküdar Sempozyumu. 1352’den Bugüne Şehir. 2-4 Kasım, 2012, İstanbul

Uluslararası Ortak Konferans.

Uluslararası 10. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Uluslararası 11. AHRD Konferansı, Uluslararası 2. AHRD ODKA Konferansı. 8-10 Kasım, 2012, İstanbul

 

 

Katıldığı Kurslar

 

Hypos ‘ 92. The International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery.  June 16-18, 1992, İstanbul,Türkiye.

The Workshop for Endoscopic Treatment of Vesicoureteric Reflux.  September 3-4, 1992, Adana, Turkey.

Pediatric Laparoscopy and Pediatric Andrology Workshop. 13-15 September, 1993, İstanbul, Turkey.

Mikrocerrahi Kursu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, 15 – 19 Mart, 1993, Ankara

Çocuklarda Gastroözofageal Reflü ve 24 saat pH Monitorizasyonu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 15-16 Nisan 1994, İstanbul.

Exstrophy-epispadias complex: Update Workshop. 3-5 October, 1995 İstanbul.

The Workshop for Augmentation Cystoplasties: Update April 22-23, 1996, Adana, TÜRKİYE

Mezuniyet Sonrası 1. İlk ve Acil Yardım Kursu. 11-12 Mayıs 1996, Kayseri

Royal College of Surgeons of England, Alder Hey Paediatric Surgical Skills Workshop. 7-8 April 1998, England

Advances in paediatric and neonatal surgery. International Seminars. 12-19 July, 1998,  Manchester, UK.

Exstrohpy-Epispadias Complex Workshop-II, International Workshop 19-20 November 1998,  İstanbul

The Surgical Treatment of Anorectal Malformations, 06/07/99-06/09/99, Schneider Children’s Hospital, Long Island Jewish Medical Center, USA

Prof. John W. Duckett, Jr. Anısına Beşinci 1Aralık Hipospadias Günü Snodgrass Workshop. 1 Aralık 2000, İstanbul

Masterclass in Advanced Paediatric Laparoscopy. 17-19 January 2001. Institute of Child Health, London, England

Öğrenme-Ögretme Kuram ve Yöntemleri Kursu. 25-29 Haziran 2001, Kayseri

Microsurgery Training Course. August 6-10 2001, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA

Pediatrik Laparoskopi Workshop’u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 20/21 Kasım 2001, Bursa

İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, 25 Aralık 2001, Kayseri

ISI (Investigator Support Initiative) Programı 25-26 Aralık 2001, Kayseri

Hypos’02 John W. Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, April 7-9 2002, İstanbul, Turkey

European Society for Paediatric Urology ESPU 2002 Annual Course Antenatally Diagnosed Hydronephrosis: Pre&Postnatal Assessment & Clinical Approach. 9-11 May 2002, Bodrum, Turkey

Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı, 18-20 Nisan 2003 Kayseri

Tıpta Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21-23 Mayıs 2003, Kayseri

VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye

Sekizinci 1 Aralık Hipospadias Günü, 1 Aralık 2003, İzmir

International Workshop on Undescended Testis, 16th April 2004, İstanbul, Turkey

Vezikoüreteral reflü kursu. Çocuk Ürolojisi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri, 25 Ekim 2004. İzmir

Temel Obstetrik Kursu. Obstetrik Ultrason ve Fetal Görüntüleme Çalaşma Grubu. 27 Şubat, 2005, Kayseri

International Pediatric Colorectal Surgery, Symposium&Workshop, 28-30 April 2005, İstanbul

40th Congress of the European Society for Surgical Research (Deneysel Araştırma Kurs Moderatörü). 25-28 May 2005 Konya

Çocuklarda Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi. 20-21 Eylül 2005, Gaziantep

Onbirinci İstanbul Hipospadias Günleri, 1-2 Aralık, 2006, İstanbul

9th Annual Congress and Live Laparoscopic Workshop. Sunday 7-Wednesday 10 October, 2007, İstanbul

Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitim Semineri. T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı. 11-13 Temmuz, 2007, İstanbul

JCI Akreditasyon Eğitimi. 16-19 Ekim 2007, İstanbul

Tıp Hukuku Sertifika Programı. S.B. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü. 04-08 Şubat 2008, İstanbul

Fellowship in Minimal Access Surgery. World Association of Laparoscopic Surgeons. 16-20 April 2008, İstanbul, Turkey

EUPSA Vesicoureteral reflux course. June 20, 2008, İstanbul, Turkey

Fetal hydronephrosis pre&postnatal assessment&clinical approach. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU). September 10-12, İstanbul, Turkey

Fetal hydronephrosis pre&postnatal assessment &clinical approach. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU) . September 10-12, 2008, İstanbul, Turkey.

Onuçüncü Hipospasias Günü. 1 Aralık 2008, İstanbul

Persistan Kloaka. Anadolu Sağlık Merkezi, 6-7 Mart 2009, İstanbul

Neonatal Resusitasyon Programı. 18-20 Mart 2009, İstanbul

Kamu İhale Mevzuatı ve 5812 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği. Kamu Araştırmaları Eğitim Derneği. 16-20 Nisan 2009, Antalya

Uzmanlık Eğitim Programı Tasarım Çalıştayı ve Eğitici Gelişimi. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 23-25 Ekim 2009, Ankara

Çocuklarda Videoürodinami Çalıştayı. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğ. Ve Arş. Hast. , 26 Aralık 2009, İstanbul

Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 15-25 Şubat 2010 İstanbul.

İhale Yetkililerine Yönelik Eğitim Programı. Kamu İhale Kurumu. 16-17 Şubat, 2010

Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kan Vakfı, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 03 Mart 2010, İstanbul

Eğitici Eğitimi Programı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. 29-30 Mart 2010 İstanbul

Peduro 2010, Hipospadias Çalıştayı, 08 Nisan 2010 İzmir

Endoskopi ve Laparoskopi Eğitim Kursu. Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” Bakırköy Dr. Sedi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 23-24 Nisan 2010, İstanbul

Performans Dayalı Ödeme Sistemleri Kursu. 2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 28 Nisan 2010

Çocuklarda Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi Kursu. Turkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Eğitim Kurulu. E-Kurs. Mart-Nisan 2010, Uygulamalı Kurs: 15-16 Mayıs 2010, İstanbul ( Eğitici )

Extrephy-Epispadias Complex Workshop-III. June 11-12, 2010, İstanbul

İhale Mevzuatı Eğitim Programı. Kamu İhale Kurumu. 05-08 Temmuz, 2010

Üriner Taş İleri  Eğitim Kursu. 21 Eylül 2010, Antalya

Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 11-21 Ekim, 2011, İstanbul (davetli konuşmacı)

Serebrovasküler by-pass teknikleri ve serebrum ak madde yollarının mikrocerrahi anatomisi kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, İstanbul

III. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. SB Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 10-17 Ocak, 2011(davetli konuşmacı)

Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 14-24 Mart 2011. İstanbul (davetli konuşmacı)

Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı (Canlı cerrahi). 30 Mart-1 Nisan 2011, Diyarbakır

Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi. 15 Nisan 2011, Ankara

IV.Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. SB Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 18-27 Haziran 2011 (Davetli konuşmacı).

The Proper Use of ECTS: ECTS- Learning Outcome Orientation Training Course. 12-13 November 2012, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Hypos’12. IIIrd International Workshop on Hypospadias. 5-7 December, 2012, İstanbul

Probleme Dayalı Öğrenme Kursu. 29-30 Aralık, 2012, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

International Workshop on Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children. 5-6 April 2013, İstanbul

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dördüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 04-05 Eylül 2015, İstanbul

 1. Hipospadiyas Günü 5 Aralık 2015, İstanbul

 

 

Katıldığı Kongre ve Toplantılar

 

VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 9-12 Eylül 1987, Kayseri

VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 14-16 Eylül 1988, Girne, Kuzey Kıbrıs.

6th International Congress of Pediatric Surgery. 28 August – 2nd September 1989, İstanbul, Turkey

Ulusal Neonatoloji Kongresi. 4-8 Haziran 1990, İstanbul.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 6-9 Kasım 1991, Antalya.
 2. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongresi. 11-14 Mart 1992, Kayseri.

Pediatrik Allerji Günü. 8 Ocak 1993, Kayseri.

 1. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 19-22 Nisan 1993, Kayseri.

Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.

Bölgesel Gezici Eğitim Semineri. Türkiye Milli Pediatri Derneği, 3. XI. 1993, Kayseri

Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı. 5-6 Kasım 1993, Mudanya.

Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22-23 Nisan  1994, Kayseri.

XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.

VII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 1994, Ürgüp.

XXXXI. Annual International Congress of the British Association of Paediatric Surgeons.29 June-1 July 1994, Rotterdam, Netherlands.

Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 1-2 Mayıs 1995,  Ankara.

XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.

Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi. 2 Haziran 1995 Kayseri.

Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23, 9, 1995 İstanbul

1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. 3-5 April, 1996 Çesme, İzmir, Turkey

Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul

Antibiyotik ve Kemoterapi(ANKEM) Kongresi 2-6 Haziran 1996, Kuşadası.Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997, Kayseri

 1. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 21-22 July 1997, İstanbul

British Association of Paediatric Surgeons. XLIV Annual International Congress. 21 July-25 July 1997, İstanbul, Turkey

 1. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri. 23 Mart 1998, Kayseri

Ege Pediatric Thorax Days III. The Pediatric Esophagus. April 20-22, 1998 Kuşadası, Aydın, Turkey

British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual ınternational Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.

Nuclear Medicine and Ultrasonography in Paediatric Urology Conference. October 26-27, 1998, İzmir, Türkiye

European Society for Paediatric Urology, 10th Annual Meeting. 15-17 April 1999, İstanbul, Türkiye

3rd European Congress of Paediatric Surgery. May 6-8 1999, Brussels, Belgium.

Experimental Oesophageal Atresia Paediatric Surgical Experimental Research Club. 20 July 1999, Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool, England

British Association of Peadiatric Surgeons.XVI Annual International Congress. 20-23 July 1999, Liverpool, England.

Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.

Biyomut 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 27-29 Ekim 1999, Kayseri

VII. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri, 2-3 Nisan 2000, Eskişehir

1st World Congress of the Pediatric Thoracic Disciplines. 20-22 April 2000, Çesme, İzmir, Turkey

Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 5-10 Haziran 2000, Kiriş, Antalya

British Association of Paediatric Surgeons XLVII Annual International Congress 18-21 July 2000, Sorrento, Italy

XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya

European Society for Paediatric Urology XIIth Meeting. 26-28 April 2001, Aarhus, Denmark,

Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 4-9 Haziran 2001, Belek, Antalya

 1. Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 27-29 Eylül 2001, Kayseri

XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 07-11 Ekim 2001, Belek-Antalya

Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 05-06 Ocak 2002, Ankara

13th Annual Meeting of European Society for Paediatric Urology. 11-13 April 2002, Budapest, Hungary

 1. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Acil Tıp Sempozyumu 23-25 Mayıs 2002, Kayseri

XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 3-7 Eylül 2002, Kapadokya

Erciyes Çocuk Nörolojisi Günleri. 28 Şubat-01 Mart 2003, Kayseri

Eğiticilerin Eğitimi Programı, Kamu İhale Kurumu, 03.03.2003-05.03.2003, Kayseri

Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı. 18-20 Nisan, 2003, Kayseri

Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya

Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül, 2003, Ankara

 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 25-28 Eylül 2003, Kayseri

XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 08-10 Ekim 2003, Şanlıurfa

Çocuklarda İdrar Kaçırma/Enürezis ve İnkontinans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 19 Aralık 2003 İzmir

International Meeting on Undescended Testis and Related Disorders, 17-18 April, 2004, İstanbul

European Society for Paediatric Urology, XVth Annual Meeting, 21-24 April 2004, Regensburg, Germany

Erciyes Klinik ve Deneysel Gastroenteroloji Günleri, 19-22 Mayis 2004 Kayseri

Kuşkulu Genital Yapı Toplantısı. 31 Mayıs 2004 , Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale

British Association of Paediatric Surgeons, 51st Annual International Congress, 27th-30th July, 2004, Oxford, UK

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği Kayseri Toplantısı, 01-03 Ekim 2004, Kayseri

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. 10 Aralık 2004, Kayseri

Uygulamalı Laparoskopi Sempozyumu. 04-06 Şubat 2005, GATA, Ankara

40th Congress of the European Society for Surgical Research. 25-28 May 2005 Konya

 1. Ulusal Neonataloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi (Oturum başkanlığı). 13-17 Nisan 2005, Kayseri

Çukurova Kolo-Proktoloji &Stoma-Terapi Sempozyumu. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 14-16 Nisan 2005, Adana

 1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi (Oturum Başkanlığı). 8-12 Haziran 2005 Kayseri

XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 21-24 Eylül 2005, Gaziantep

 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 18-20 Kasım 2005, Ankara

Kadın ve Çocuk Ürolojisi Sempozyumu. 17-19 Kasım, 2005, Ankara

Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 18-20 Kasım 2005, Ankara

Intersex, One-day Symposium, May 1 2006, İstanul

XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05-08 Kasım 2006 Adana

 1. Çocuk Cerrahisi Eğitim Kurultayı, GATA, 2-4 Mart 2007, Ankara

XVIII. Annual Meeting of the European Society for Paediatric Urology (ESPU), Brugge,  Belgium, April 25-28, 2007

9th Annual Congress and Live Laparoscopic Workshop. Sunday 7-Wednesday 10 October, 2007, İstanbul

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir

IX Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleme Kursu, 8-11 Kasım, 2007, Antalya

 1. Ulasal Sağlık Kurultayı. 09-13 Nisan 2008, Antalya

European Society for Pediatric Urology, XIXth Annual Congress, Nice, France, 24-26 April, 2008

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran, 2008, İstanul

9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran, 2008, İstanul

9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul

XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. 28-30 Kasım, 2008, Ankara

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Danışma Kurulu Toplantısı 21-22 Şubat 2009, Antalya

T.C. S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Sağlığı Günleri, 24-25 Mart 2009, İstanbul

Uluslar arası a Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil  Tıp veYoğun Bakım Kongresi. 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul

Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme Sempozyumu. 30 Eylül 2009, Malatya

Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” Bakırköy Dr. Sedi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 23-24 Nisan 2010, İstanbul

European Society for Pediatric Urology, XXth Annual Congress, 6-9 May, 2009, Amsterdam, The Netherlands

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya

Hastane Mali Yönetimi ve Tam Gün Yasası Sempozyumu. 30 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya

Peduro 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 08-10 Nisan 2010, İzmir

 1. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” 28 Nisan-01 Mayıs 2010

43rd Annual Meeting of  The European Society for Paediatric Gastroenteroloji, Hepatology and Nutrition, 9-12 June 2010, İstanbul

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 2. Laboratuar Hayvanları Bilimi Sempozyumu. 01-02 Ekim 2010,

TıpTekno’10 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi. 14-16 Ekim, 2010, Antalya

 1. Ulusal Sağlık Kurultayı. 20-24 Ekim 2010, Antalya

Üniversite Hastaneleri Birliği VII. Genel Toplantısı, 21-22 Ocak 2011, Kocaeli

Uluslar arası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu. 11International Health Promotion and Communication Symposium 13 Nisan, 2011, İstanbul

Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011(davetli konuşmacı). 4-7 Mayıs 2011, İstanbul

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:yeni yönelişler ve Sorunlar. International Higher Education Congress:New Trends and Issues.(oturum başkanı). 27-29 Mayıs 2011 İstanbul

Çocuklarda Bronkoskopi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. 31 Mayıs 2011

3rd East Mediterranean Iclas Symposium (davetli konuşmacı). June 13-15 2011, İstanbul

European Biotechnology Congress 2011 (davetli konuşmacı). September 28-October 1, 2011,  İstanbul

 1. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Davetli konuşmacı). 13-16 Ekim 2011, Fethiye.

Sağlıkta İsraf Sempozyumu. 22 Ekim 2011, İstanbul. (davetli konuşmacı)

 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi. IV. International Health Tourism Congress. 28-30 Ekim 2011, İstanbul

TÇCD&EPSA&PEDURO&TÇCHD Ortak Kongresi; Joint Congress of TAPS&EPSA&PEDURO&PSNA. 16-19 Mayıs 2011, İstanbul.

Şehir ve Kültür:İstanbul Dersi Geliştirme Projesi. İstanbul Kültür ve Turizm İl müdürlüğü ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. 05 Aralık-19 Aralık 2011, İstanbul

Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı. 20 Şubat 2012, Zonguldak

Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitimi Kongresi (oturum başkanı). 8-10 Mart 2012, İstanbul

Sağlık Yönetiminde Sorunlar ve Çözümleri. Rumeli Buluşmaları II. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 15-16 Mart 2012 (davetli konuşmacıa)

Tam Gün Çalışma ve Afiliasyon Çalıştayı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. 31 Mart 2012, İstanbul

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 05-07 Nisan, 2012, Bursa (davetli konuşmacı)

International 3rd Gallipoli Symposium. 20-21 April 2012, İstanbul

Üniversitelerarası Kurul, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı, Trakya Üniversitesi, 18 Mayıs, 2012, Edirne

Üniversite Hastaneleri Birliği XII. Toplantısı, 25-26 Mayıs 2012, Pamukkale

First Yemeni Turkish Surgery Congress. 30-31 May, 2012, Yemen

Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 06-09 Haziran, 2012

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu-ÜSİMP 5. Ulusal Kongresi. 21-22 Haziran 2012, Sabancı Üniversitesi, İstanbul

 1. İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran-01 Temmuz 2012, İstanbul

Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 Temmuz, 2012, İstanbul

 1. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) Toplantısı. 21-22 Eylül, 2012, Erzurum

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor Toplantısı. 29 Eylül,2012, İstanbul

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi- 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi.  17-20 Ekim 2012, Ankara

The Proper Use of ECTS: ECTS Learning outcome orientation Training Course. 12-13 November 2012, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Üniversite Hastaneleri Birliği XIII. Toplantısı. 3-4 Kasım 2012, Abant, Bolu

Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 14 Kasım 2012, Afyonkarahisar

Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı. 10 Aralık 2012, İstanbul

10th. International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management. 8-9 November 2012, İstanbul

Tıp Fakültesi Dekanlar Konsey Toplantısı. Erciyes Üniversitesi, 21-23 Aralık 2012, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

European Quality Assurance Forum 2012. Talinn University, Estonia

Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 23 Ocak 2013, İstanbul

Advances in Cancer Management İstanbul Symposium. 26 January 2013, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

5th Uro-oncology Winter Congress. 30 January-03 February 2013, Skopje Macedonia

Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi. SAYED Sağlık Sempozyumu. 15-17 Şubat 2013, İstanbul

 1. İzmir İktisat Kongresi 2013, İzmir

Üniversite Hastaneleri Birliği XIV. Toplantısı 8-9 Şubat 2013, Gaziantep

Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’nin ve Türkiye’deki Üniversitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Toplantısı 12 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 1. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 18.04.2013 Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Global Alkol Politikaları Sempozyumu. 26-27 Nisan 2013, İstanbul

 1. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programları) Toplantısı. 17-18 Mayıs 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs 2013, Konya
 3. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 13-17 Haziran 2013 İstanbul

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi.26-28 Eylül 2013, Kayseri

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir
 2. Sanayi Şurası (Şura Üyesi) 20-22 Kasım2013, Ankara100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu. 23-24 Kasım 2013, İstanbul

Türkiye İnovasyon Haftası. 28-30 Kasım 2013, İstanbul

Second Arab-Euro Conference on Higher Education Princess Sumeyye University for Technology Amman, Jordan 10-11 June 2014

Antenatal Hidronefroz Sempozyumu 6 Mayıs 2015 Diyarbakır

 1. Ulusal kPediatrik Üroloji Kongresi 7-9 Mayıs 2015 Diyarbakır

Çocukluk Çağı İşeme Bozukluklarında Tanı ve Tedavi, 15 Haziran 2015, İstanbul

26th Congress of European Society for Pediatric Urology. 14-17th October 2015, Prague, Czech Republic

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28-31 Ekim 2015 Antalya
 2. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28-31 Ekim 2015 Antalya
Katıldığı Kongre ve Toplantılar
1. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 9-12 Eylül 1987, Kayseri
2. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 14-16 Eylül 1988, Girne, Kuzey Kıbrıs.
3. 6th International Congress of Pediatric Surgery. 28 August - 2nd September 1989, İstanbul, Turkey
4. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 4-8 Haziran 1990, İstanbul.
5. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 6-9 Kasım 1991, Antalya.
6. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongresi. 11-14 Mart 1992, Kayseri.
7. Pediatrik Allerji Günü. 8 Ocak 1993, Kayseri.
8. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 19-22 Nisan 1993, Kayseri.
9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.
10. Bölgesel Gezici Eğitim Semineri. Türkiye Milli Pediatri Derneği, 3. XI. 1993, Kayseri
11. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı. 5-6 Kasım 1993, Mudanya.
12. Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22-23 Nisan  1994, Kayseri.
13. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
14. VII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 1994, Ürgüp.
15. XXXXI. Annual International Congress of the British Association of Paediatric Surgeons.29 June-1 July 1994, Rotterdam, Netherlands.
16. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 1-2 Mayıs 1995,  Ankara.
17. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.
18. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi. 2 Haziran 1995 Kayseri.
19. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23, 9, 1995 İstanbul
20. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. 3-5 April, 1996 Çesme, İzmir, Turkey
21. Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul
22. Antibiyotik ve Kemoterapi(ANKEM) Kongresi 2-6 Haziran 1996, Kuşadası.Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997, Kayseri
23. XV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 21-22 July 1997, İstanbul
24. British Association of Paediatric Surgeons. XLIV Annual International Congress. 21 July-25 July 1997, İstanbul, Turkey
25. VI. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri. 23 Mart 1998, Kayseri
26. Ege Pediatric Thorax Days III. The Pediatric Esophagus. April 20-22, 1998 Kuşadası, Aydın, Turkey
27. British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual ınternational Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.
28. Nuclear Medicine and Ultrasonography in Paediatric Urology Conference. October 26-27, 1998, İzmir, Türkiye
29. European Society for Paediatric Urology, 10th Annual Meeting. 15-17 April 1999, İstanbul, Türkiye
30. 3rd European Congress of Paediatric Surgery. May 6-8 1999, Brussels, Belgium.
31. Experimental Oesophageal Atresia Paediatric Surgical Experimental Research Club. 20 July 1999, Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool, England
32. British Association of Peadiatric Surgeons.XVI Annual International Congress. 20-23 July 1999, Liverpool, England.
33. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
34. Biyomut 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 27-29 Ekim 1999, Kayseri
35. VII. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri, 2-3 Nisan 2000, Eskişehir
36. 1st World Congress of the Pediatric Thoracic Disciplines. 20-22 April 2000, Çesme, İzmir, Turkey
37. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 5-10 Haziran 2000, Kiriş, Antalya
38. British Association of Paediatric Surgeons XLVII Annual International Congress 18-21 July 2000, Sorrento, Italy
39. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya
40. European Society for Paediatric Urology XIIth Meeting. 26-28 April 2001, Aarhus, Denmark,
41. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 4-9 Haziran 2001, Belek, Antalya
42. VI. Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 27-29 Eylül 2001, Kayseri
43. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 07-11 Ekim 2001, Belek-Antalya
44. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 05-06 Ocak 2002, Ankara
45. 13th Annual Meeting of European Society for Paediatric Urology. 11-13 April 2002, Budapest, Hungary
46. XX. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Acil Tıp Sempozyumu 23-25 Mayıs 2002, Kayseri
47. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 3-7 Eylül 2002, Kapadokya
48. Erciyes Çocuk Nörolojisi Günleri. 28 Şubat-01 Mart 2003, Kayseri
49. Eğiticilerin Eğitimi Programı, Kamu İhale Kurumu, 03.03.2003-05.03.2003, Kayseri
50. Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı. 18-20 Nisan, 2003, Kayseri
51. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya
52. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül, 2003, Ankara
53. IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 25-28 Eylül 2003, Kayseri
54. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 08-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
55. Çocuklarda İdrar Kaçırma/Enürezis ve İnkontinans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 19 Aralık 2003 İzmir
56. International Meeting on Undescended Testis and Related Disorders, 17-18 April, 2004, İstanbul
57. European Society for Paediatric Urology, XVth Annual Meeting, 21-24 April 2004, Regensburg, Germany
58. Erciyes Klinik ve Deneysel Gastroenteroloji Günleri, 19-22 Mayis 2004 Kayseri
59. Kuşkulu Genital Yapı Toplantısı. 31 Mayıs 2004 , Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale
60. British Association of Paediatric Surgeons, 51st Annual International Congress, 27th-30th July, 2004, Oxford, UK
61. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği Kayseri Toplantısı, 01-03 Ekim 2004, Kayseri
62. Akılcı Antibiyotik Kullanımı. 10 Aralık 2004, Kayseri
63. Uygulamalı Laparoskopi Sempozyumu. 04-06 Şubat 2005, GATA, Ankara
64. 40th Congress of the European Society for Surgical Research. 25-28 May 2005 Konya
65. 13. Ulusal Neonataloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi (Oturum başkanlığı). 13-17 Nisan 2005, Kayseri
66. Çukurova Kolo-Proktoloji &Stoma-Terapi Sempozyumu. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 14-16 Nisan 2005, Adana
67. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi (Oturum Başkanlığı). 8-12 Haziran 2005 Kayseri
68. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
69. 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 18-20 Kasım 2005, Ankara
70. Kadın ve Çocuk Ürolojisi Sempozyumu. 17-19 Kasım, 2005, Ankara
71. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 18-20 Kasım 2005, Ankara
72. Intersex, One-day Symposium, May 1 2006, İstanul
73. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05-08 Kasım 2006 Adana
74. II. Çocuk Cerrahisi Eğitim Kurultayı, GATA, 2-4 Mart 2007, Ankara
75. XVIII. Annual Meeting of the European Society for Paediatric Urology (ESPU), Brugge,  Belgium, April 25-28, 2007
76. 9th Annual Congress and Live Laparoscopic Workshop. Sunday 7-Wednesday 10 October, 2007, İstanbul
77. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
78. IX Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleme Kursu, 8-11 Kasım, 2007, Antalya
79. II. Ulasal Sağlık Kurultayı. 09-13 Nisan 2008, Antalya
80. European Society for Pediatric Urology, XIXth Annual Congress, Nice, France, 24-26 April, 2008
81. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran, 2008, İstanul
82. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul
83. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran, 2008, İstanul
84. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul
85. XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. 28-30 Kasım, 2008, Ankara
86. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Danışma Kurulu Toplantısı 21-22 Şubat 2009, Antalya
87. T.C. S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Sağlığı Günleri, 24-25 Mart 2009, İstanbul
88. Uluslar arası a Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil  Tıp veYoğun Bakım Kongresi. 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul
89. Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme Sempozyumu. 30 Eylül 2009, Malatya
90. Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” Bakırköy Dr. Sedi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 23-24 Nisan 2010, İstanbul
91. European Society for Pediatric Urology, XXth Annual Congress, 6-9 May, 2009, Amsterdam, The Netherlands
92. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
93. Hastane Mali Yönetimi ve Tam Gün Yasası Sempozyumu. 30 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
94. Peduro 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 08-10 Nisan 2010, İzmir
95. 2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” 28 Nisan-01 Mayıs 2010
96. 43rd Annual Meeting of  The European Society for Paediatric Gastroenteroloji, Hepatology and Nutrition, 9-12 June 2010, İstanbul
97. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
98. 2. Laboratuar Hayvanları Bilimi Sempozyumu. 01-02 Ekim 2010,
99. TıpTekno’10 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi. 14-16 Ekim, 2010, Antalya
100. 3. Ulusal Sağlık Kurultayı. 20-24 Ekim 2010, Antalya
101. Üniversite Hastaneleri Birliği VII. Genel Toplantısı, 21-22 Ocak 2011, Kocaeli
102. Uluslar arası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu. 11International Health Promotion and Communication Symposium 13 Nisan, 2011, İstanbul
103. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011(davetli konuşmacı). 4-7 Mayıs 2011, İstanbul
104. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:yeni yönelişler ve Sorunlar. International Higher Education Congress:New Trends and Issues.(oturum başkanı). 27-29 Mayıs 2011 İstanbul
105. Çocuklarda Bronkoskopi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. 31 Mayıs 2011
106. 3rd East Mediterranean Iclas Symposium (davetli konuşmacı). June 13-15 2011, İstanbul
107. European Biotechnology Congress 2011 (davetli konuşmacı). September 28-October 1, 2011,  İstanbul
108. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Davetli konuşmacı). 13-16 Ekim 2011, Fethiye.
109. Sağlıkta İsraf Sempozyumu. 22 Ekim 2011, İstanbul. (davetli konuşmacı)
110. IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi. IV. International Health Tourism Congress. 28-30 Ekim 2011, İstanbul
111. TÇCD&EPSA&PEDURO&TÇCHD Ortak Kongresi; Joint Congress of TAPS&EPSA&PEDURO&PSNA. 16-19 Mayıs 2011, İstanbul.
112. Şehir ve Kültür:İstanbul Dersi Geliştirme Projesi. İstanbul Kültür ve Turizm İl müdürlüğü ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. 05 Aralık-19 Aralık 2011, İstanbul
113. Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı. 20 Şubat 2012, Zonguldak
114. Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitimi Kongresi (oturum başkanı). 8-10 Mart 2012, İstanbul
115. Sağlık Yönetiminde Sorunlar ve Çözümleri. Rumeli Buluşmaları II. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 15-16 Mart 2012 (davetli konuşmacıa)
116. Tam Gün Çalışma ve Afiliasyon Çalıştayı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. 31 Mart 2012, İstanbul
117. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 05-07 Nisan, 2012, Bursa (davetli konuşmacı)
118. International 3rd Gallipoli Symposium. 20-21 April 2012, İstanbul
119. Üniversitelerarası Kurul, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı, Trakya Üniversitesi, 18 Mayıs, 2012, Edirne
120. Üniversite Hastaneleri Birliği XII. Toplantısı, 25-26 Mayıs 2012, Pamukkale
121. First Yemeni Turkish Surgery Congress. 30-31 May, 2012, Yemen
122. Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 06-09 Haziran, 2012
123. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu-ÜSİMP 5. Ulusal Kongresi. 21-22 Haziran 2012, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
124. 1. İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran-01 Temmuz 2012, İstanbul
125. Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 Temmuz, 2012, İstanbul
126. 14. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) Toplantısı. 21-22 Eylül, 2012, Erzurum
127. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor Toplantısı. 29 Eylül,2012, İstanbul
128. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi- 16. Ulusal  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi.  17-20 Ekim 2012, Ankara
129. The Proper Use of ECTS: ECTS Learning outcome orientation Training Course. 12-13 November 2012, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
130. Üniversite Hastaneleri Birliği XIII. Toplantısı. 3-4 Kasım 2012, Abant, Bolu
131. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 14 Kasım 2012, Afyonkarahisar
132. Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı. 10 Aralık 2012, İstanbul
133. 10th. International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management. 8-9 November 2012, İstanbul
134. Tıp Fakültesi Dekanlar Konsey Toplantısı. Erciyes Üniversitesi, 21-23 Aralık 2012, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
135. European Quality Assurance Forum 2012. Talinn University, Estonia
136. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 23 Ocak 2013, İstanbul
137. Advances in Cancer Management İstanbul Symposium. 26 January 2013, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
138. 5th Uro-oncology Winter Congress. 30 January-03 February 2013, Skopje Macedonia
139. Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi. SAYED Sağlık Sempozyumu. 15-17 Şubat 2013, İstanbul
140. 5. İzmir İktisat Kongresi 2013, İzmir
141. Üniversite Hastaneleri Birliği XIV. Toplantısı 8-9 Şubat 2013, Gaziantep
142. Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’nin ve Türkiye’deki Üniversitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Toplantısı 12 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
143. 3. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 18.04.2013 Akdeniz Üniversitesi, Antalya
144. Global Alkol Politikaları Sempozyumu. 26-27 Nisan 2013, İstanbul
145. 15. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programları) Toplantısı. 17-18 Mayıs 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
146. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs 2013, Konya
147. 1. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 13-17 Haziran 2013 İstanbul
148. Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi.26-28 Eylül 2013, Kayseri
149. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir
150. 3. Sanayi Şurası (Şura Üyesi) 20-22 Kasım2013,  Ankara100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu. 23-24 Kasım 2013, İstanbul
151. Türkiye İnovasyon Haftası. 28-30 Kasım 2013, İstanbul
152. Second Arab-Euro Conference on Higher Education Princess Sumeyye University for Technology Amman, Jordan 10-11 June 2014
153. Antenatal Hidronefroz Sempozyumu 6 Mayıs 2015 Diyarbakır
154. 6. Ulusal kPediatrik Üroloji Kongresi 7-9 Mayıs 2015 Diyarbakır
155. Çocukluk Çağı İşeme Bozukluklarında Tanı ve Tedavi, 15 Haziran 2015, İstanbul
156. 26th Congress of European Society for Pediatric Urology. 14-17th October 2015, Prague, Czech Republic
157. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28-31 Ekim 2015 Antalya
158. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28-31 Ekim 2015 Antalya
 
Katıldığı Kurslar
1. Hypos ‘ 92. The International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery.  June 16-18, 1992, İstanbul,Türkiye.
2. The Workshop for Endoscopic Treatment of Vesicoureteric Reflux.  September 3-4, 1992, Adana, Turkey.
3. Pediatric Laparoscopy and Pediatric Andrology Workshop. 13-15 September, 1993, İstanbul, Turkey.
4. Mikrocerrahi Kursu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, 15 - 19 Mart, 1993, Ankara
5. Çocuklarda Gastroözofageal Reflü ve 24 saat pH Monitorizasyonu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 15-16 Nisan 1994, İstanbul.
6. Exstrophy-epispadias complex: Update Workshop. 3-5 October, 1995 İstanbul.
7. The Workshop for Augmentation Cystoplasties: Update April 22-23, 1996, Adana, TÜRKİYE
8. Mezuniyet Sonrası 1. İlk ve Acil Yardım Kursu. 11-12 Mayıs 1996, Kayseri
9. Royal College of Surgeons of England, Alder Hey Paediatric Surgical Skills Workshop. 7-8 April 1998, England
10. Advances in paediatric and neonatal surgery. International Seminars. 12-19 July, 1998,  Manchester, UK.
11. Exstrohpy-Epispadias Complex Workshop-II, International Workshop 19-20 November 1998,  İstanbul
12. The Surgical Treatment of Anorectal Malformations, 06/07/99-06/09/99, Schneider Children’s Hospital, Long Island Jewish Medical Center, USA
13. Prof. John W. Duckett, Jr. Anısına Beşinci 1Aralık Hipospadias Günü Snodgrass Workshop. 1 Aralık 2000, İstanbul
14. Masterclass in Advanced Paediatric Laparoscopy. 17-19 January 2001. Institute of Child Health, London, England
15. Öğrenme-Ögretme Kuram ve Yöntemleri Kursu. 25-29 Haziran 2001, Kayseri
16. Microsurgery Training Course. August 6-10 2001, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA
17. Pediatrik Laparoskopi Workshop’u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 20/21 Kasım 2001, Bursa
18. İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, 25 Aralık 2001, Kayseri
19. ISI (Investigator Support Initiative) Programı 25-26 Aralık 2001, Kayseri
20. Hypos’02 John W. Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, April 7-9 2002, İstanbul, Turkey
21. European Society for Paediatric Urology ESPU 2002 Annual Course Antenatally Diagnosed Hydronephrosis: Pre&Postnatal Assessment & Clinical Approach. 9-11 May 2002, Bodrum, Turkey
22. Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı, 18-20 Nisan 2003 Kayseri
23. Tıpta Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21-23 Mayıs 2003, Kayseri
24. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye
25. Sekizinci 1 Aralık Hipospadias Günü, 1 Aralık 2003, İzmir
26. International Workshop on Undescended Testis, 16th April 2004, İstanbul, Turkey
27. Vezikoüreteral reflü kursu. Çocuk Ürolojisi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri, 25 Ekim 2004. İzmir
28. Temel Obstetrik Kursu. Obstetrik Ultrason ve Fetal Görüntüleme Çalaşma Grubu. 27 Şubat, 2005, Kayseri
29. International Pediatric Colorectal Surgery, Symposium&Workshop, 28-30 April 2005, İstanbul
30. 40th Congress of the European Society for Surgical Research (Deneysel Araştırma Kurs Moderatörü). 25-28 May 2005 Konya
31. Çocuklarda Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi. 20-21 Eylül 2005, Gaziantep
32. Onbirinci İstanbul Hipospadias Günleri, 1-2 Aralık, 2006, İstanbul
33. 9th Annual Congress and Live Laparoscopic Workshop. Sunday 7-Wednesday 10 October, 2007, İstanbul
34. Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitim Semineri. T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı. 11-13 Temmuz, 2007, İstanbul
35. JCI Akreditasyon Eğitimi. 16-19 Ekim 2007, İstanbul
36. Tıp Hukuku Sertifika Programı. S.B. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü. 04-08 Şubat 2008, İstanbul
37. Fellowship in Minimal Access Surgery. World Association of Laparoscopic Surgeons. 16-20 April 2008, İstanbul, Turkey
38. EUPSA Vesicoureteral reflux course. June 20, 2008, İstanbul, Turkey
39. Fetal hydronephrosis pre&postnatal assessment&clinical approach. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU). September 10-12, İstanbul, Turkey
40. Fetal hydronephrosis pre&postnatal assessment &clinical approach. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU) . September 10-12, 2008, İstanbul, Turkey.
41. Onuçüncü Hipospasias Günü. 1 Aralık 2008, İstanbul
42. Persistan Kloaka. Anadolu Sağlık Merkezi, 6-7 Mart 2009, İstanbul
43. Neonatal Resusitasyon Programı. 18-20 Mart 2009, İstanbul
44. Kamu İhale Mevzuatı ve 5812 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği. Kamu Araştırmaları Eğitim Derneği. 16-20 Nisan 2009, Antalya
45. Uzmanlık Eğitim Programı Tasarım Çalıştayı ve Eğitici Gelişimi. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 23-25 Ekim 2009, Ankara
46. Çocuklarda Videoürodinami Çalıştayı. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğ. Ve Arş. Hast. , 26 Aralık 2009, İstanbul
47. Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 15-25 Şubat 2010 İstanbul.
48. İhale Yetkililerine Yönelik Eğitim Programı. Kamu İhale Kurumu. 16-17 Şubat, 2010
49. Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kan Vakfı, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 03 Mart 2010, İstanbul
50. Eğitici Eğitimi Programı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. 29-30 Mart 2010 İstanbul
51. Peduro 2010, Hipospadias Çalıştayı, 08 Nisan 2010 İzmir
52. Endoskopi ve Laparoskopi Eğitim Kursu. Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” Bakırköy Dr. Sedi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 23-24 Nisan 2010, İstanbul
53. Performans Dayalı Ödeme Sistemleri Kursu. 2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 28 Nisan 2010
54. Çocuklarda Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi Kursu. Turkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Eğitim Kurulu. E-Kurs. Mart-Nisan 2010, Uygulamalı Kurs: 15-16 Mayıs 2010, İstanbul ( Eğitici )
55. Extrephy-Epispadias Complex Workshop-III. June 11-12, 2010, İstanbul
56. İhale Mevzuatı Eğitim Programı. Kamu İhale Kurumu. 05-08 Temmuz, 2010
57. Üriner Taş İleri  Eğitim Kursu. 21 Eylül 2010, Antalya
58. Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 11-21 Ekim, 2011, İstanbul (davetli konuşmacı)
59. Serebrovasküler by-pass teknikleri ve serebrum ak madde yollarının mikrocerrahi anatomisi kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, İstanbul
60. III. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. SB Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 10-17 Ocak, 2011(davetli konuşmacı)
61. Yeditepe Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 14-24 Mart 2011. İstanbul (davetli konuşmacı)
62. Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı (Canlı cerrahi). 30 Mart-1 Nisan 2011, Diyarbakır
63. Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi. 15 Nisan 2011, Ankara
64. IV.Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu. SB Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 18-27 Haziran 2011 (Davetli konuşmacı).
65. The Proper Use of ECTS: ECTS- Learning Outcome Orientation Training Course. 12-13 November 2012, İstanbul University, İstanbul, Turkey
66. Hypos’12. IIIrd International Workshop on Hypospadias. 5-7 December, 2012, İstanbul
67. Probleme Dayalı Öğrenme Kursu. 29-30 Aralık, 2012, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
68. International Workshop on Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children. 5-6 April 2013, İstanbul
69. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dördüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 04-05 Eylül 2015, İstanbul
70. 19. Hipospadiyas Günü 5 Aralık 2015, İstanbul