TIBBİ BİRİMLER

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları

Kardiyoloji kalp ve damar sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Önceleri İç Hastalıklarının alt dalı iken artık ayrı bir bilim dalıdır. Kardiyolojinin ilgilendiği hastalıklar günümüzün en önemli sağlık sorunları arasındadır. Son 20-30 senedir gerek yapılan çalışmalar gerek teknolojinin ilerlemesi ile Kardiyoloji’de tanı ve tedavide belirgin ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemeler eşliğinde Kardiyoloji’de alt gruplar oluşmuştur.

Bunlar;

  1. Girişimsel Olmayan Kardiyoloji (Non-invaziv):Damarsal girişim olmaksızın kalp hastalıklarının tanı ve medikal tedavileri ile uğraşır.
  2. Girişimsel Kardiyoloji ( İnvaziv ): Damarsal girişim ile (anjio) gerek koroner damar hastalıklarının tanı ve tedavisi (balon anjioplasti, stent), gerekse bazı kapak hastalıkları ve doğumsal kalp hastalıklarının tedavileri ile uğraşır.
  3. Elektrofizyoloji (Aritmiler ve Pace-maker (kalp pili) ile uğraşanlar: Elektrofizyoloji dalı ise bazı ritim bozuklukları ve çarpıntıların tanı ve tedavileri ile ve kalp hızının düşmesi veya bazı tehlikeli aritmilerin tedavisi ya da kalp yetmezlikleri için kullanılan kalp pili uygulaması ile ilgilenir.

Hastanemizde Tanı, Tedavi ve Takibi Yapılan  Kalp Hastalıkları

  • Hipertansiyon
  • Hiperlipidemi
  • Koroner Arter Hastalıkları
  • Kalp Yetersizliği
  • Kapak Hastalıkları
  • Doğumsal Kalp Hastalıkları
  • Ritim Bozuklukları

Aritmi tanıları yapılabilmekte, koroner anjio, elektrofizyoloji, pacemaker veya kalp damar operasyonu gerekirse anlaşmalı merkezlerden destek alınmaktadır.

Hastanemizde kalp hastalıklarının tanısında non-invaziv tetkik yöntemleri kullanılmaktadır.

 

Bunlar;

EKG

Hastanın göğsüne yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile kalbin elektriksel aktivitesi kağıt üzerine yazdırılır. Bu yöntemle koroner damarlar ve ileti sistemi incelenir.

 

Renkli Doppler Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Kalbin ultrasonografik incelemesi denilebilir. Genellikle EKO kısaltması güncel hayatta kullanılmaktadır.  Kalbin odacıkları, kalp duvarlarının kalınlıkları ve hareketleri, kapakların açılım ve kapanımı, içinden geçen kan akımını göstererek darlık ve yetmezlikleri, kalbin kasılma ve gevşeme fonksiyonları, kalp zarının ve hastalıklarının değerlendirilmesi, akciğer atardamarının basıncının tahmin edilmesi (özellikle romatolojik hastalıklar ve akciğer hastalıklarında önemlidir) , doğumsal kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde kullandığımız kolay, güvenilir, invaziv olmayan  çok önemli bir tetkiktir.

 

Efor Testi

Koroner arter hastalıklarının belirlenmesinde ilk tercih edilen kolay bir tetkiktir. Hastaya EKG elektrotları bağlanarak koşu bandında her hastanın yaşı göz önünde bulundurularak bant hızı artırılır. Buna bağlı kalp hızı arttığında EKG’de oluşan değişiklikler, aritmiler incelenir.

 

Ritim Holter

Ritim bozukluklarının incelenmesi için hastaya bağlanan EKG elektrotları ve küçük bir alıcı ile 24 veya 48 saat içindeki efor, istirahat ve uyku dönemleri EKG’leri kayıt edilir. Kayıtlar bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

 

Event Recorder (Olay Kaydedici)

Bu cihaz daha seyrek yakınmaları olan ve bu nedenle 24-48 saatlik kayıtlarla sorunun ne olduğu saptanamayan hastalarda kullanılır. Daha küçük bir cihazdır. Kablosu ve yapıştırılması gereken elektrodu yoktur. Bu cihazın avantajı, kalp ritmini sürekli izlemek yerine sadece komut verildiğinde kayıt almasıdır. Hastaya yakınması olduğu zaman cihazı göğüs duvarına bastırması ve kayıt düğmesine basması söylenir. Böylece o sıradaki kalp ritminin kaydedilmesi sağlanır

 Cihaz vücuda takılı olmadığı için günlük hayatta herhangi bir kısıtlama getirmez.

 

Tansiyon Holter

Hastanın koluna bağlanan tansiyon manşonu ve küçük bir alıcı ile 24 saat boyunca ev ve ofis ortamlarında gün boyu kan basınçları yarım saatte bir kaydedilmektedir. Tüm gün içinde tansiyonun seyri gözlenerek hipertansiyon olup olmadığı, derecesi ve risk dereceleri saptanmaktadır.

Hastanemizde bu tetkikler kardiyoloji uzmanı tarafından veya kontrolünde yapılarak rapor edilmektedir.