TIBBİ BİRİMLER

Neonatoloji

NEONATOLOJİ - YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

“Zamanında takip ve tedavi bebeğin yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir.”

Bebeklere yeni doğan döneminde gerekli desteğin sağlanması topluma sağlıklı bireyler kazandıracaktır. Bu sebeple bebeğin sağlığını korumak için doğum, yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmelidir.

Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz; donanım, bilgi, deneyim ve özveri ile yoğun bakıma ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli yaşam desteğini, bebekleri kısa bir sürede ailelerine kavuşturmayı, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde de gerekli kaynakları sağlamaktadır. Hastanemiz tıbbi bakım ve tedavi verilebilen yoğun bakım üniteleri olarak tarif edilen “Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi” özelliklerine sahiptir.

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZ ;

  • 25 Küvöz
  • 6 Fototerapi
  • 18 Ventilatör
  • 1 Transport Küvöz ile 24 saat hizmet vermektedir.

UZMAN EKİP-UZMAN KADRO

Ünitemiz, ileri düzey bakım gerektiren yeni doğan bebeklere hizmet vermek üzere düzenlenmiş olup; takip ve tedaviler Neonatoloji uzmanı, deneyimli hekim ve hemşire kadrosu tarafından verilmektedir.

Ayrıca gerekli durumlarda Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Beyin Cerrahisi, vb. tüm branşlarda konsültasyon desteği alınmaktadır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım gerektiren durumlara, hastanemizle irtibata geçildiği takdirde ambulanslarımızla ilgili merkezden alınıp güvenli bir şekilde ünitemize transportu sağlanmaktadır.

Yoğun Bakımda Hipotermi Yöntemi Hayat Kurtarıyor!

Yeni Doğan Bakım Ünitemizde hizmete giren 'Terapötik Hipotermi' cihazı, gebeliğin son evresinde anne veya bebekten kaynaklanabilen 'doğumda oksijensiz kalma' durumu, tıptaki adıyla 'asfiksi', ülkemizde çok sık karşılaştığımız dramatik bir durumdur. Cihaz, bu durumlarda olan bebeklerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Çeşitli nedenlerle gerçekleşen oksijensiz kalma, bebeğin başta beyin olmak üzere birçok hayati organında hasara yol açmaktadır. Bunun sonucunda birçok bebek hayatını kaybetmekte ve yaşayanların birçoğunda da kalıcı hasar meydana gelmektedir. Herhangi bir tedavisi olmayan bu durum nedeniyle asırlar boyunca bu dramatik tablo devam etmekteydi.

Son yıllarda geliştirilen 'soğutma' yöntemiyle oksijensiz kalan bebeklerde kalıcı hasar da büyük ölçüde önlenebilmektedir. Tedavinin etkin olabilmesi için doğumu takiben ilk 6 saat içerisinde başlatılması gerekmektedir.