DOKTORLAR

Dr. Öğr. Üyesi Nüket İŞİTEN

Doğum Yeri: Nevşehir
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
E-mail: nuketisten@mediviahospital.com.tr
Telefon: 0 850 222 03 73


Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Nevşehir
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
E-mail: nuketisten@mediviahospital.com.tr
Telefon: 0 850 222 03 73

Eğitim

1982 – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1990 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1997 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmalık Alanları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

 • Bağlanma Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Disleksi / Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Otizm
 • Okul Sorunları
 • Kekemelik

Duygu Durum Bozuklukları

 • Depresyon
 • Bipolar Afektif Bozukluk

Kaygı Bozuklukları

 • Panik
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres
 • Fobi
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Düşünce Bozuklukları

 • Şizofreni
 • Şüphecilik

Kişilik Bozuklukları

Psikosomatik Hastalıklar

 • Yeme Bozuklukları
 • Anoreksiya
 • Bulimia

İş Deneyimleri

 • Özel Klinik
 • Özel Lifemed Tıp Merkezi
 • Özel Np İstanbul Beyin Hastanesi
 • S.b.ün. Ankara Dr.sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diğer Bilgiler

1.    Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2012 Doçentlik Tarihi    : Profesörlük Tarihi    :
2.    Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
2.1.    Yüksek Lisans Tezleri ( Bitmiş)


1.    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların WISC-R Alt Testlerinin Metilfenidat Tedavisi Öncesi ve Sonrası Puanlarının İncelenmesi , Klinik Psikoloji Yüksek Llisans Uzmanlık Tezi . , Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk.Eda Bağcı Üsküdar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul . 2014
2.    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Anne Babalarında Depresyon. Uygulamalı Psikoloji ,Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm. Psk. Çağla Kınalı. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Istanbul, 2014
3.    4-18 Yaş Arası Çocuklarda Travma Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm. Psk. Kübra Göktepe. Üsküdar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul 2014

4.    Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği olan Çocuklarda Aile Tutum Ve Davranışlarının Etkisi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN ,
Uzm Psk. Ayşe Handan Özkan Selim. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul. 2014

5.    Lise Öğrencilerinde Çocukluk Çağı İhmal ve İstismarı İle Anksiyete ve Depresyon Arasındaki İlişki ve Bu İlişkinin Yüksek Ve Düşük Puanlı Liseler ile Girilen Okullar Arasındaki Farkı “ Ağrı İli Örneklemi”. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk Ayşe Nurcan Özüçağlayan. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim  Dalı  .  Istanbul, 2015.
6.    Çocuklarda Duygu Durum Bozukluğu ve Aile Tutumlarının Etkisi. Klinik Psikolojı Yüksek Lisa ns Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm. Psk. Hatice Esra Bakır . Üsküdar Üniversitesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul, 2015.
7.    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eş Zamanlı Hastalıkların Sıklığı ; Olguların Klinik Sosyodemografik Özellıkleri ; Ebeveyn Duygudurumları  ve Olguların Duygudurumlarının Eşzamanlı Hastalık varlığında etkileşiminin İrdelenmesi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk Meltem Şenkan.. Üsküdar Üniversitesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul, 2015
8.    Kronik Ağrı Ve Depresyon Arasındaki İlişkide Obezitenin Etkisi – Mart 2016. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk. Merve Terzioğlu Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul 2015.
9.    Zihinsel ve Bedensel Engelli Kardeşe Sahip Olan Bireylerin, Kardeşe Karşı Tutum ve Algılama Şekilleri ile Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk.Yonca Yüksel. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Ekim 2015
10.    Bilişsel Davranışçı Tekniklerle Hazırlanan Öfke Grup Terapisinin Yetişkin Kadınların Öfkesi Üzerine Etkililiği. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk Zeynep Rahmatulin. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Ekim 2015
11.    Istanbul İli Küçükçekmece İlçesinde Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Ebeveynlik Stilleri Arasındaki İlişki . Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Psk. Başak Tanrıverdi . Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Istanbul 2015.
12.    Anaokuluna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının , Çocukların Mizaç,Sosyal Yetkinlik ve Davranışlarına Etkisi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm. Psk. Karolin Çankırı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Mart 2016
13.    7-12 Yaş Hasta Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Duygusal Tepkilerin Tespiti ve Altında Yatan Nedenlerin Araştırılması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm. Psk. Burcu Karakaya Yıkılmaz . Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Nisan 2016
14.    Otizmli Çocuklarda Duyu Bütünleme Yaklaşımının Gelişimsel Etkileri Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm. Psk. Fatih Katranlı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . 2016
15.    İnternet Bağımlılığının Sosyal Anksiyete ve Aile Tutumu ile İlişkisi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Danışman Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm. Psikolog Kübra Gizem Özen Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı . Ağustos 2016
16.    18-25 Yaş Arası Genç Yetişkinlerde Sorunlu İnternet Kullanımı Ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Klinik Psikolog Beliz Büyükfiliz. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Eylül 2016
17.        Ebeveyn Tutum Biçimlerinin 11-18 yaş Aralığındaki Ergenlerin Depresyon , Kaygı ve Kendilik Algıları Üzerine Etkileri. Danışman : Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Eylül 2016.
18.    Bursa İli Nilüfer Merkez İlçede Okula Başlangıç Çağı Çocuklarında Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Klinik Psikolog Didem Solmaz. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2016.
19.    Yeme Bozukluğu İle İlişkili Olabilecek Değişkenlerin İncelenmesi. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Klinik Psikolog Güniz Kocakaya. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2016.
20.    Okul Öncesi Çocuklarda Saldırganlık Yönelimlerinin İncelenmesi. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN , Uzm Klinik Psikolog Büşra Yurtseven. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Mayıs 2017
 21.        7-11 Yaş Arası Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Almış Öğrencilerin Yürütücü İşlevlerinin Ve Bilişsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi.Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Ersin Erdoğan. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
22.    İstanbul İli Örnekleminde 3-6 Yaş Grubunda Bir Hastane Polikliniğine Başvuran Olguların Aldıkları Tanılar Ve Ebeveynlerin Duygudurumları Arasındaki İlişki Uzm. Kl. Psikolog Büşra Börekçi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
23.    Bir Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde Başvuran Hastaları Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Görülme Sıklığı, Klinik Görünüm, Sosyodemografik Özellikler, Eştanı ve Bilgisayar  Oyunları Düşkünlüğü Açısından İncelenmesi. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Bedriye Aslan Üsküdar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
24.    15-18 Yaş Arasındaki Ergenlerin Şiddet Eğilimleri Ve Dürtüselliklerinin Ebeveylerin Sosyo-Ekonomik Ve Okur-Yazarlık Düzeyi Arasındaki İlişki (Körfez Örneği). Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Gizem Leblebici/ Akınsel. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017

25.    Okul Öncesi Öğrencilerin Uyku Alışkanlıkları İle Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Betül ÖZ. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
26.    Zihinsel Veya Bedensel Engelli Kardeşe Sahip Olan 8-17 Yaş Aralığındaki Bireylerin Kardeşlerine Karşı Tutumları İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
27.    Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Depresyon, Kaygı, Travma Ve Romantik İlişkilerle İlişkisi Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Emine Yedilioğlu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
28.    Çocuklarda Bilişsel Gelişim Düzeylerinin Dikkat Eksikliği Ve Özel Öğrenme Güçlüğü Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog İpek Erdem. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
29.    Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Zeynep Gökalp. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
30.    Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Psikolojik Sağlamlık ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi . Danışman: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN, Uzm Klinik Psikolog Aynur Sezen Haleplioğlu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Kasım 2017.
 
2.2.    Yüksek Lisans Tezleri ( Devam Eden )


2.3.    Doktora Tezleri (Tıpta Uzmanlık Tezi)
1. 6-60 ay Arası Dönemde Yeme Problemi Olan Çocukların Büyüme, Gelişim ve Yemek Seçimi İlişkisinin Ailesel Davranış Biçimleri, Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Duygusal Durumları İle Birlikte Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tıpta Uzmanlık Tezi Uzm.Dr. Nilgün KARADAĞ
Tez Danışmanı : Dr. Nüket İŞİTEN


2.4.    Görev Aldığı Jüriler

1. Eda Bağcı    Jüri Bşk
2. Çağla Kınalı    Jüri Bşk
3. Serdar Kayalı    Jüri Üyesi
4. Kübra Göktepe    Jüri Bşk
5. Ayşe Handan Özkan Selim    Jüri Bşk
6. Ayşe Nurcan Özüçağlayan    Jüri Bşk
7. Başak Tanrıverdi    Jüri Bşk
8. Esra Bakır    Jüri Bşk
9. Yonca Yüksel    Jüri Bşk
10. Zeynep Rahmatulin    Jüri Bşk
11. Meltem Şenkan    Jüri Bşk
12. Merve Arslan    Jüri Bşk
13. Karolin Çankırı    Jüri Bşk
14. Burcu Karakaya Yıkılmaz    Jüri Bşk
15. Fatih Katranlı    Jüri Bşk
16. Kübra Gizem Özen    Jüri Bşk
17. Beliz Büyükfiliz    Jüri Bşk
18. Zehra Binici Tekin    Jüri Bşk
 19. Didem Solmaz    Jüri Bşk
20. Güniz Kocakaya    Jüri Bşk
21. Mehmet Ali Tekeş    Jüri Üyesi
22. Büşra Börekçi    Jüri Bşk
23. Merve Terzioğlu    Jüri Bşk
24. İpek Erdem    Jüri Bşk
25. Zeynep Gökalp    Jüri Bşk
26. Emine Yedilioğlu    Jüri Bşk
27. Bedriye Aslan    Jüri Bşk
28. Ersin Erdoğan    Jüri Bşk
29. Gizem Leblebici    Jüri Bşk
30. Betül Öz    Jüri Bşk
31. Fatih Reşit Civelekoğlu    Jüri Bşk
32. Bahar Erdoğan    Jüri Bşk
33. Sezen Haleplioğlu    Jüri Bşk
34. Büşra Yurtseven    Jüri Bşk
35. Atiye Cemre Tanrıverdi    Jüri Üyesi

 

3.    Yayınlar
3.1.    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.    İsiten N. Contributing Multidisciplinary Teams. (MDT)

Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2001: Identifying the strongest link can make difference! Child Abuse and Neglect 33 (2009) 247-255

2.    Karademir S., Oğuz D., Inci A., Şenocak F., Ocal B., Isiten N.: Chest Pain in Children. Cardiology in the Young ISSN 1047-9511. Vol : 11 Supp 1 May 2001
 

3.    , G Eryilmaz, I Gögcegoz Gül, O.Yorbik, N. Isiten,"Long-Acting Methylphenidate Toxicity: Case Report" (Manuscript Number: BCP-2014-02-024 Bulletin of Clinical Psychopharmacology.

4.G.Eryılmaz, Sayar G.,Özten E., Göğceğiz G., Yorbik Ö., İşiten N., Bağcı E.: Follow-Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy: Preliminary Results.Neuromodulatiion: Technology at The Neural Interface June 30, 2014


5. İşiten N., Sutcubası B., Çebi M., Metin B., Tarhan N.:"Medication Effects on EEG biomarkers in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder" in its current form for publication in Clinical EEG & Neuroscience. 2016


3.2.    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
.
1. Ö. Yorbik, C. Mutlu, S. Özilhan, G. Eryılmaz, N. İşiten, S. Alparslan, E. Sağlam : Plasma Methylphenidate Levels In Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Treated with OROS Formulation. . PMID:25384118. [PubMed - as supplied by publisher]

 

3.3.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


1.    Şahin F., Kültür E., İşeri E., İsiten : “Strongest link” with Structured Training Improves Establishment of Interdisciplinary Management of Child Abuse and Neglect in a Traditional Society
( Session Date and Time : wend , 6 sept. )


2.    Karademir S., Oğuz D., İnci A., Şenocak F., Ocal B., İsiten N.: Chest Pain in Children. The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. May 27-31, 2001. Toronto
, Ontario, Canada.


3.    Eryılmaz G., Hızlısayar G., Öztan E., Göğceğiz I, Yorbik Ö., İşiten N.,Bağcı E.: Follow-Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation on During Pregnancy: Preliminary Results. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface (Online Library: wiley.com) DOI: 10.111/ner.12231 (6. Uluslararası
 
Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014, Antalya Türkiye.)


4.    İşiten N. The importance of pharmacogenetics in child and adolescent psychiatryV. th International Congress  on Psychopharmacology  30 October-3 November 2013    Antalya Turkey


5.    İşiten N    “ Genetic Polymorphism in Children” 2 nd Eurasian Congress of Biological Psychiatry in Bursa 5-8 June 2014 Bursa Turkey


6.    İşiten N., Öksüz N.,C., Barlas D., Arslan L.: A Study on Sexual Abuse and Negligence in Turkey. World Psychology Forum. 17-19 September. Prague Czech Republic


7.    İşiten N., Sutcubası B., Çebi M., Metin B., Tarhan N.: Medication Effects on EEG biomarkers in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 13th Annual World Congress of the Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT).O.P. 8-10 April. 2016 .Miami Convention Center, a part of James L. Knight Center, in Miami, Florida


8.    İşiten H.N..Sinirlioğlu Ertas H., Oksuz N., Arslan L., Tarhan N.:The Girls In Social Services With Histories Of Abuse: Exploring Thematic Findings With relation To Cultural Aspects. The 31st International Congress of Psychology. O.P. 24-29 July, 2016 Yokohama Convention Center, Japan.


9.    İşiten H.,N., Yüksel M.: The levels of depression and anxiety & The behavioural and the relationship styles of the ones who has a disabled brother/sister. The 31st International Congress of Psychology. O.P. 24-29 July, 2016 Yokohama Convention Center, Japan.


HAZIR BEKLEMEDE

 

İşiten N., Gök Ş., İlhan S., .., Tarhan N.: Abstract ID: 0580) entitled 'Prediction of CYP2D6 phenotype from the risperidone and its active metabolite 9-OH-risperidone concentration ratio in children with conduct disorders' 7th European Congress of Pharmacology :
 
3.4.    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


3.5.    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1.    Yılmaz G., İşiten N., Ertan Ü., Öner A.: Bir Çocuk İstismarı Vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 295-298

2.    Demircioğlu F., Şener Ş., İşiten N.: Kardiyak Sorunlu Alkol Bağımlılarında Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri. Türk Biyokimya dergisi Vol XIV, No: 3. Cilt XIV Sayı : 3 1989.


3.    İşiten N.: İstenmeyen Gebelikler . Türkiye Klinikleri J. Fam Med-Special Topics 2014; 5 (5) : 138-

 

3.6.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.    İşiten N.,Şener Ş., Arıkan Z.: Klinik Depresyonda Tablonun Derinliğinin
Belirlenmesinde Klinik Psikometrik Ölçümler ile (HRSD ve ZUNG) Biyolojik Belirleyici arasındaki Korelasyon. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .İzmir .

2.    2. İşiten N., Şener Ş., Arıkan Z.: Affektif hastalıklarda Sosyodemografik Özellikler ile DSM III-R ve RDC Tanı Sınıflamalarının Biyolojik Gösterge (DST;
Dexamethasone Suppression Test) ile tanı duyarlılıkları Korelasyonu. . XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .İzmir .

 

3.    Demircioğlu F., Şener Ş., İşiten N.: Kronik Alkolizmin Kardiyovasculer Sisteme Etkileri. . XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .Mersin .

4.    Işık E., İşiten N., Arıkan Z.: Alkol Bağımlısı Hastaların Bağımlılık Tedavisine Yönelik Tedavi Motivasyonları ve Bu Konuda Rol oynayan Etmenler. . XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .Mersin .


5.    İşiten N., Çifter İ., Yüksel N.: Lityum ve Nöroleptik Kullanımının Yakın Bellek Üzerine Etkisi. . XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .GATA Ankara .
 
6.    İşiten N., Sinirlioğlu H., Eryılmaz G., Soysal A., Barlas D., Öksüz N. C., Göktepe K.: 12-18 Yaş Arası Cinsel İstismara Uğramış BSRM’Lerde Kalan Kız Çocuklarının Değerlendirilmesi. SB 05. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Günleri Kongresi Dedeman Bostancı Istanbul.


7.    İşiten N., Selim A. H. Ö., Sinirlioğlu H., Soysal A., Barlas D., Eryılmaz G.: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Olan Çocukların Anne Babalarının Tutum, Davranış Ve Duygu Durumlarının İncelenmesi SB23. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Günleri Kongresi Dedeman Bostancı Istanbul.

8.    İşiten N., Göktepe K., Sinirlioğlu H., Soysal A., Barlas D., Öksüz N.,C.: Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği’nin Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PB30 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Günleri Kongresi Dedeman Bostancı Istanbul.


9.    İşiten N., Sinirlioğlu H., Soysal A., Salçini C., Eryılmaz G.: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve EEG Zemin Düzensizlikleri Birlikteliğinde Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi - Olgu Sunumu PB68 -25. Ulusal Çocuk ve Ergen Günleri Kongresi Dedeman Bostancı Istanbul.


10.    Baripoğlu S., İşiten N., Köse G., Sinirlioğlu H.: Olgu Sunumu: Multidisipliner Yaklaşım İle İzlenen, Yeme Bozukluğu Tanılı Üç Prepubertal Olgu: Anoreksiya Nervoza mı, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu’nun Erken Formu mu? PB70 -
25. Ulusal Çocuk ve Ergen Günleri Kongresi Dedeman Bostancı Istanbul.


11.    Bir Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müfredatında Yer Alan"Pozitif Psikoloji" Dersinin, Öğrencilerin Duygusal Zeka Puanlarına Etkisinin İncelenmesi Ve Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi PB84 -25. Ulusal Çocuk ve Ergen Günleri Kongresi Dedeman Bostancı Istanbul.

12.    Arslan M., İşiten N. : 15-18 Yaş Arasındaki Ergenlerin Bağımlılık Durumları İle Kaygı, Depresyon ve Dürtüsellik Düzeyleri Arasındaki İlişki. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 10-12 Aralık 2015. Balkan Kongre Merkezi Edirne.


13.    Sunar M., İşiten N. :PB8 - Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eş Zamanlı Hastalıkların Sıklığı; Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri, Ebeveyn Duygu Durumları ve Olguların Duygu Durumlarının Eşzamanlı Hastalık Varlığında Etkileşiminin İrdelenmesi. 20. Ergen Günleri Kongresi. İnönü Üniversitesi 12-14 Kasım 2015 Malatya.
 
14.    Barlas D., İşiten N., Çalışkan E., Arslan L., Aloğlu D., Öksüz N.C.: Bir Çocuk- Ergen Psikiyatri Polikliniğinde Ayaktan İzlenen DEHB Olgularının WISC-R ve Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası Sonuçlarının Değerlendirilmesi-Pilot
Çalışma SB 30. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 13 Nisan 2016, İzmir

 

3.7.    Ulusal yayınevlerinde yayınlanmış kitaplar veya kitaplarda bölümler:


1.    T.C. Sağlık Bakanlığı . Birinci Basamağa Yönelik “ Tanı ve Tedavi Rehberleri” 2003.

2.    Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. I ve II. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Yayınları. Ankara 2005.

3.    Pozitif Psikoloji. Çoklu Zeka Uygulamaları. Timaş Yayınları Istanbul 2012.

4.    Çocuk İstismarı ve İhmali. Baskıda. Timaş Yayınları Istanbul.2018.

5.    Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlar Baskıda. Timaş Yayınları Istanbul.2018

3.8.    Diğer yayınlar


4.    Projeler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ; -“14-18 Yaş Arası İstismar ve İhmale Uğramış Çocuklarda Bireylere ve Kurum Elemanlarına Yönelik Rehabilitasyon projesi” . Proje Başkan Yardımcısı


Yenidoğan (Bebek) Psikiyatrisinde Tanı Sınıflaması Uyarlama Çalışması  DC:0-3R Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition
Mentörlük Projesi. (Big Brothers and Big Sisters) Sorun Davranışlı Çocuklar ve Gelişim Problemlerinde Rehberlik/mentörlük. (Çocuk Gelişimi Mezunları için) Tubitak ve ISTKA onayına sunulmuştrur.
 
5.    İdari Görevler
(1999 -2011) Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü Sorumlusu
( 2000 – 2011) Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği
(2012-2014..) Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkan Yardımcılığı (2014-2015 ) Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı
(2014-.2014) Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM (Şiddet Araştırmaları Merkezi) Müdürü (2014- 2016 ) Üsküdar Üniversitesi Engelliler Merkezi Müdürü
(2015- 2016 ) Üsküdar Üniversitesi Akademik Etik Kurul Üyeliği


6.    Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.    T.C. Adalet Akademisi Öğretim Görevliliği.
2.    Türk Psikiyatri Derneği üyeliği
3.    Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği Kurucu üyeliği
4.    Türk Çocuk ve Ergen Psikiyatri Derneği üyeliği
5.    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü Derneği üyeliği
6.    Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Üyeliği
7.    Haydi Tut Elimi Derneği Üyeliği
8.    Türkiye Beyin Haritalaması Derneği Kurucu Üyeliği


7.    Ödüller
“Altın Madalya” Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü; Ankara 2005.


8.    Diğer bilimsel etkinlikler
1.    2011. Çocuk İstismarı Kongresi ,
2.    07.03.2013. “Kadına Yönelik İstismardan Şiddete” Panel. Üsküdar Üniversitesi
3.    2 Nisan 2014 Otizm Günleri Oturum Başkanlığı
4.    2-4  Mayıs  2014  .  11.  International  Congress  on Cognitive Neuroscience    Oturum Başkanlığı
5.    05-08 June 2014. 2.nd Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry Use of phenotyping in childhood and adolescent psychiatry
6.    28-30 Nisan 2016 I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Panel. Üsküdar Üniversitesi