TIBBİ BİRİMLER

Radyoloji

Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji

Tıbbın en hızlı ilerleyen dalı; Radyoloji

Radyoloji; X ışınları, ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanarak teşhis ve tedavi hizmetleri veren tıp dalıdır. Tıbbın vazgeçilmez bir parçası olan Radyoloji, ışınlardan istifa ederek iç organlardaki hastalıkların teşhisinde, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metotlarıyla da bu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Röntgen filmleri, birçok hastalığın teşhisinde oldukça önem taşımaktadır. Hatta bazı hallerde sadece röntgen filmleriyle kesin teşhis konabilmektedir. Kırıklar, çıkıklar, akciğer apsesi, mide delinmesi, barsak tıkanması bunlardan sadece birkaçıdır. Röntgen film ve tekniklerinin teşhis ve tedavideki öneminden dolayı Radyoloji bir ihtisas dalı haline gelmiştir. Bu dalda ihtisas yapmış olan hekimlere, radyolog denmektedir.

Yaklaşık otuz yıl öncesine kadar sadece röntgen cihazlarıyla verilen bu hizmet, artık çok çeşitli ve gelişmiş aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ile radyolojinin içerik olarak tıbbın en hızlı ilerleyen dalı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte birçok yeni kavram da karşımıza çıkmaya başlamış ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşmasına neden olmuştur.

Dijital Mamografi

Özellikle 40 yaş üstü her bayanın yılda bir defa yaptırması önerilen, meme sağlığı sorunları veya ailevi risk faktörleri taşıyan kadınlarımıza teşhis amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde genellikle mamografi çekimi hizmetleri büyük oranda gereken standartları taşımamaktadır. Bu nedenlerden dolayı istenmese de gözden kaçan riskli hastalar olmaktadır.

Kurumumuzda bu nedenlerden dolayı öncelikle radyasyon oranı düşük düzeyde ( konvansiyonel mamografilere göre) %70 oranında az radyasyon veren, görüntülerin daha iyi analizi için dijital ortamda çalışma imkânı olan Dijital Mamografi cihazı bulunmaktadır. Düşük radyasyon oranın zaten risk altında olan hastalar için en uygun yöntemlerden biridir. Gerektiğinde aynı yöntemle meme biyopsi işlemleri de başarı ile yapılmaktadır.

Dijital olması sebebiyle yıllar sonra bile eski görüntülerinize ulaşabilme imkânınız vardır.

MR (Manyetik Rezonans)

MR yeni görüntüleme teknolojileri arasında en etkileyici ve en zararsız olanıdır. Çekim sonrası herhangi bir ağrıya neden olmadığı gibi diğer görüntüleme sistemlerinde ihtiyaç duyulan, alerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olamayan, bir tanı tekniğidir. Vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir. MR cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır; zararlı olan x ışınları kullanmaz, elektromanyetik ve radyo dalgaları ile görüntüleme yapar. Kesinlikle radyasyon yoktur. İnceleme sırasında mutlaka hareketsiz durmanız gerekmektedir.

Kısa tünel yapısı nedeniyle kapalı alan korkusu olanlar için en uygun cihazdır. (Antifobik ) Güncel teknolojik özellikleri nedeniyle çok hızlı şekilde (bazı çekimler sadece 5 dakika gibi bir süre içinde) çekim tamamlanmakta ve kısa bir süre içerisinde çekiminiz raporlanmaktadır. Bu süre çekim yapılacak olan bölgenin yapısına göre değişkenlik gösterir.

Kapalı MR cihazları genel yapısı nedeniyle ortalama 120 Kg’ı taşıma kapasitesindedir. Kurumumuzdaki cihazda yeni doğmuş bebeklerden başlayıp, 200 Kg’a kadar olan hastalarımıza hizmet verilmektdir. Gerektiğinde anestezi eşliğinde çekim yapılabilmektedir. İsterseniz MR çekiminizi müzik eşliğinde de yaptırabilirsiniz. Bunun için MR uyumlu kulaklık ve müzik sistemi cihazımızda bulunmaktadır. 7/24 hizmet verilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (Multislice BT)

Bilgisayarlı Tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce alerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı alerjisini bildirmesi gerekir. İstenilen bölgenin çekimine göre açlık, tokluk ve böbrek fonksiyonlarının işlevselliği önem kazanır. 7/24 hizmet verilmektedir.

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi ses enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilen, radyasyon içermeyen, güvenilir bir inceleme yöntemidir.

Ultrasonografi ve Doppler yöntemiyle, kemik ve kemikle çevrelenmiş bazı anatomik yapılar dışında birçok yüzeysel /derin organ ve dokulara ait tanısal ve tedavi amaçlı işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Tanısal amaçlı olarak kullanılan ultrasonografinin bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Gebelerde fetus üzerinde kesin olarak kanıtlanabilmiş zararlı bir etkisi yoktur, kaldı ki gebelik takipleri ultrasonografi yöntemiyle yapılmaktadır.

Doppler incelemeleri damarsal yapılara ve organların kanlanmalarına yönelik incelemeler olup ve diğer ultrasonografik incelemelere oranla daha uzun sürmektedir. Doppler incelemeleri, farklı ve özel donanıma sahip ultrasonografi cihazları ile yapılmaktadır.

Ses dalgaları, ‘prob’ adı verilen, incelenecek bölgeye temas ettirilen ultrasonografi cihazının parçası tarafından üretilir. Vücuda gönderilen, dokular tarafından yansıma ve soğrulmaya uğrayan ses dalgaları prob tarafından geri toplanır. Ses dalgalarının çeşitli organ ve dokular tarafından soğurulma ve yansıtılmaları farklı olduğundan, oluşturdukları görüntüleri de farklı olmaktadır. Görüntü oluşturulması sırasında “prob” hasta vücudunda gezdirilirken ‘ultrason jeli’ adı verilen kaygan bir sıvı vücut yüzeyine sürülmekte, böylelikle ses dalgalarının hava tarafından kırılmadan vücut dokularına ulaşması sağlanmaktadır. Kullanılan ultrason jeli cilt ve vücut için zararlı ya da alerjik bir unsur taşımamaktadır.

Dijital Röntgen (DR)

Röntgen sistemlerinde günümüzde ulaşılmış olan en son teknoloji ise DDR (Direkt Dijital Röntgen /Flat Panel Dedektör) sistemidir. Bu teknoloji sayesinde, çok yüksek çözünürlükte (9 MegaPixel) kaset, hafıza kaseti ve okuyucu ünite kullanılmaksızın, hastanın röntgen görüntüsü, doğrudan bilgisayar ekranında; X-Isınının uygulanmasını takiben 2 saniyede görülebilmektedir. Teşhisiniz için istemi yapan doktorunuz da aynı süre içinde çekimi bilgisayarında görebilmektedir.

Çekim pozisyonunun değiştirilmesi ihtiyacı olduğu ya da ilave pozisyon çekimleri gerektiğinde, hasta henüz röntgen cihazında bulunduğundan ve pozisyonu sabit olduğundan, ilave çekimler çok hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Elde edilen görüntü üzerinde; istenen, doz (pencere) ayarları bilgisayar programı vasıtası ile kolayca yapılabilmekte ve bu sayede çekim tekrarı neredeyse hiç gerekmemektedir. Elde edilen görüntüler, bilgisayar veya PACS sistemlerinde arşivlenebilmektedir. DDR sistemlerin yazılım ve donanım üstünlükleri, kullanım kolaylığı, sürati, hızlı sonuç alma özelliği, çekimlerin tekrarının ortadan kalkması başlıca tercih sebepleridir. Böylelikle daha az radyasyona ( x-ışını ) maruz kalınmış olur. 7/24 hizmet verilmektedir.

Kemik Dansitometre

Kemik dansitometresi kemik mineral kaybını belirlemek amacı ile yapılan radyolojik incelemedir. Genellikle inceleme bel omurları ve kalça kemiğine yönelik yapılır. Ancak bazen tüm vücut incelemesini gerektiren durumlar olabilir.

Kemik dansitometresi doktorlar tarafından osteoporoz veya osteopeni tanısı amacı ile kullanılır. Osteporoz genellikle menopoz sonrası kadınları etkilemektedir. Ancak az olmakla birlikte erkekler de etkilenebilmektedir. Osteoporoz kemikte kalsiyum kaybı ve yapısal değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde incelmeye kırılgan olmaya yol açan hastalıktır. Kemik dansitometresi aynı zamanda başka bir hastalığa veya başka bir hastalık için kullanılan ilaçlara bağlı olarak da gelişen durumların tespit edilmesi içinde kullanılabilmektedir. 7/24 hizmet verilmektedir.

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, anjiyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini rehber olarak kullanarak, ameliyatla yapılan tedavileri ameliyatsız yapan bölümdür.

İğne biyopsilerini (meme, tiroid, böbrek, karaciğer pankreas vb. ), vücut içindeki diğer sıvı, kist, tümör teşhis ve tedavileri için kullanan bölümdür. Uzman radyoloji hekimi tarafından yapılmaktadır. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş kesiler yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır. Hasta genellikle aynı gün içerisinde taburcu edilir.

Panoramik Diş Röntgeni

Panoramik röntgen, tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir röntgen çeşididir.

Panaromik röntgen birçok diş çürüğü, çenelerdeki kistik ve tümoral oluşumlarla ilgili erken teşhis olanağı sağlar. Tüm dişlerin görüntüsü tek bir röntgen üzerinde görülebilir. Tüm dişlerin görüntüsünün alınmasıyla erken teşhis ve tedavi olanağı sağlar.

Dijital sitemin kullanılması görüntü kalitesini artırmakta ve kişinin aldığı radyasyon miktarını belirgin şekilde azaltmaktadır.