TIBBİ BİRİMLER

Üroloji

Üroloji Nedir?

Üroloji, böbrek,idrar yolları ve erkeklerin cinsel hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Günümüz koşullarına taş kırma makinalarının tıbbın hizmetine girmesi, böbrek taşı hastalıklarında %90’a yakın ameliyatsız çözümler üretmiştir.Fen bilimlerindeki gelişmeler kapalı prostat ameliyatları,endo ürolojik girişimlerin,laparoskopik ameliyatların kolaylıkla yapılmasını mümkün kılmıştır.

Ayrıca cinsel özgurlüğün yaygınlaşması, tüp bebek uygulamaları,genetik mühendisliğindeki yenilikler,klonlama gibi uygulamaların olabilirliği cinselliğe ,üremeye farklı bir bakış getirmiş ve Üroloji de buna bağlı büyük dönüşümler oluşturmuştur. Dünün bazı uygulamaları ile yasaklanan üroloji, modern uygulamalar ve yeni anlayışları ile artık tek bir bilim dalı alanına sığmayacak kadar gelişmiştir.

Üroloji Bölümü Hizmetlerimiz

Her tür ürolojik tetkikler: Tam idrar incelemesi,idrar kültürü ,ELİSA,PCR yöntemi ile özel mikrobiyolojik incelemeler,tüm biyokimyasal ,hormonal tetkikler ,tümör markerleri,immünolojik-serolojik ,genetik testler yapılmaktadır.

Görüntüleme yöntemi olarak: Ultrason,doppler,tomografi ve yarı açık MR, gibi yöntemlerden yararlanmaktayız.

Yukarda genel olarak bahsedilen konular haricinde her prostat büyümesi hastalığında;

  • Üriner sistem ultrasonografisi+Rezidü
  • Üroflowmetri
  • Serbest ve total PSA gerekirse pro PSA gibi tümöre daha spesifik inceleme yapılmaktadır.

Prostat kanseri tanısında: Transrektal Prostat Çoklu Biyop sisi tekniği (TRUS-Bx) poliklinik şartlarında kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Kronik prostatit tanısında: 4 bardak testi (four glass test),sıklıkla prostatite neden olan ,çok zor tanınan klamidya bakterisinin PCR metodu ile aranması,transrektal ultrasonografi kullanıl makta.Prostatit tedavisinde klasik yöntemler dışında intra prostatik enjeksiyon ve ESWT gibi modern yöntemler kullanılmaktadır.

Erektil disfonksiyonda: Rutin tetkiklere ilaveten Gonadotropik hormonlar,penil dopler incelemesi yapılıp nedene yönelik tedavi yapılmakta.Ayrıca erektil disfonksiyon tedavisinde ESWT yöntemini de başarı ile kullanmaktayız.

İdrar kaçırma durumunda: Tanıda özel ultrasonografik inceleme,üroflowmetri,sistoskopik gözlem tetkiki.Tedavide rutin yöntemlere ilave olarak TOT, TVT ameliyarları,özel Kegel ekserziz cihazı ile tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Prostat CA, Üroloji ESWT, İdrar Kaçırma

 

Hastanmizde çok gelişmiş bir üroloji ameliyathanesi bulunmaktadır. Aşağıdaki yöntemler güncel üroloji pratiğinde uygulanmaktadır.

1. Her türden açık ameliyatlar;Taş, tümör, anomali, darlık, idrar kaçırma ameliyatları (TOT, TVT). Özellik gösteren Üretro pelvik,Üreterovezikal darlık,Hypospadias gibi operasyonlar hastanemiz şartlarında gerçekleştirilmektedir.Tümör ameliyatlarında frozen section (operasyon esnasında ilk patolojik inceleme) yapılmaktadır.

2. Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde baz olan sistoskopi,üreterorenoskopi gibi endoskopik yöntemlerin uygulanması

3. ESWL tedavisine dirençli taşların endoskopi eşliğinde uygulanan Pneumotik Litotripsi (Hava darbeli taş kırma) ile kırılması açık cerrahi tedavi seçeneğini %10 seviyelerine düşürmüştür.

4. Kapalı prostat ameliyatı olarak bilinen TURP(elektro). Green light uygulaması.

5. Mesane tümörlerinin kapalı yöntemle tanı ve tedavisinde TURB uygulaması.

6. Kısırlık cerrahisinde mikrocerrahi varikoselektomi ve mikro TESE uygulaması.