TIBBİ BİRİMLER

Yoğun Bakım

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Zamanında takip ve tedavi bebeğin yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir.

Bebeklere yeni doğan döneminde gerekli desteğin sağlanması topluma sağlıklı bireyler kazandıracaktır. Bu sebeple bebeğin sağlığını korumak için doğum, yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmelidir.

Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz; donanım, bilgi, deneyim ve özveri ile yoğun bakıma ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli yaşam desteğini, bebekleri kısa bir sürede ailelerine kavuşturmayı, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde de gerekli kaynakları sağlamaktadır. Hastanemiz tıbbi bakım ve tedavi verilebilen yoğun bakım üniteleri olarak tarif edilen “Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi” özelliklerine sahiptir.

Hastanemiz,

  • Uzman Hekim kadrosu ile 7/24 Çocuk Hastalıkları

  • Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitemiz

  • 25 Küvöz

  • 6 Fototerapi

  • 18 Ventilatör

  • 1 Transport Küvöz ile 24 saat hizmet vermektedir.

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım, kısmen veya tamamen fonksiyonlarını yitirmiş olan organların fonksiyonlarının yerine getirilmesi, hastalığa neden olan temel etkenlerin tedavi edilebilmesi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Yoğun bakım üniteleri, yaşamları tehdit altında olan hastaların tekrar sağlıklı bir yaşama döndürebilmek için uğraş veren doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin 24 saat süresince hizmet verdiği güncel teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır.

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir.

İkinci Basamak Yoğun Bakım” özelliklerine sahip ünitemiz 7 yataklı olup, 24 saat boyunca uzman doktor, tecrübeli yoğun bakım hemşireleri ve diğer yardımcı sağlık personelleri görev almaktadır.