DOKTORLAR

Uzm. Dr. Ziya Imanov

İsim – Soyisim: ZİYA İMANOV
Doğum Yeri: Azerbaycan
Doğum Yılı: 1978
Yabancı Dil: İngilizce - Rusca - Azerice
İletişim: ziyaimanov@mediviahospital.com

 


Kişisel Bilgiler

İsim – Soyisim: ZİYA İMANOV
Doğum Yeri: Azerbaycan
Doğum Yılı: 1978
Yabancı Dil: İngilizce - Rusca - Azerice
İletişim: ziyaimanov@mediviahospital.com

 

Eğitim

2000 -  Azerbaycan Tıp Fakültesi
2017 -  Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye

Uzmalık Alanları

 • Hipertansiyon, Sekonder Hipertansiyon
 • Hiperlipidemiler
 • Diyabet
 • Tiroid
 • Adrenal Hastalıklar
 • Kronik Kalp Yetmezliği
 • Astım, KOAH, Pnömoni Teşhis ve Tedavi
 • Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Diyabetik Nefropati
 • Fonksiyonel Mide-Bağırsak Hastalıkları, Enterekolikler
 • Peptik Ülser, Gastritler, İrratable Bağırsak Sendromu
 • Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonlarının Yönetimi
 • Anemiler
 • Diagnostik ve Törapevtik Parasentez Uygulaması (USG eşliğinde)
 • Femoral ve Juguler Kateterizasyon Uygulaması (CVP ölçümü+Diyaliz Katateri Takılması)
 • Nazogastrik Sonda Takılması, Foley Sonda Takılması, Derin Trakeal Aspirasyon
 • Kemik İliği Biopsisi
 • Yoğun Bakımda İnotrop ve Vasopressor Tedavi

İş Deneyimleri

 • 2013-2017  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -İç Hastalıkları Asistan
 • 2008-2013  Azerbaycan-Tıp Merkezi-Hemodiyaliz Ünitesi      
 • 2003-2008  Azerbaycan-Şirvan Devlet Hastanesi-Acil Tıp Doktoru
 • 2001-2003  Askeri Tıp Doktoru

Diğer Bilgiler

KATILDIĞI MESLEKİ KURSLAR, SEMİNER VE EĞİTİMLER 

 • 2017  Marmara  Üniversitesi Tıp Kakultesi-Endokrin Ve Metabolizma  Bilim Dalı -İnsulin Tedavisi Atölye Çalışması
 • 2016  Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Diyabet Ve Obezite Sempozyumu
 • 2016  6.Dahiliye Klinikleri Buluşması
 • 2016  18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-Antalya
 • 2016  6.Hematoloji Okulu-Antalya
 • 2016  15.Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
 • 2014  İstanbul Tıp Fakultesi-Geleneksel İç Hastalıkları Günleri
 • 2014  Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği-Tiroid Hastalıkları Kursu
 • 2013  3.İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması
 • 2013  İç Hastalıkları Kliniklerinde Nütrisyon Güncelleme Kursu

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türkiye Tabipler Birliği