TIBBİ BİRİMLER

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikiyatri

Psikiyatri; İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaların tanımlanması, tedavisi, rehabilitasyonu ile ilgili hekimlik dalıdır.

Günümüzde hızla değişen dünyada, yaşamın kazandığı ivmenin oluşturduğu değişiklikler, karşılaşılan sorunların artmasına yol açmıştır. Bu artışın sonucu olarak; günlük gerginlikler, kaygılar, sorunlar modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir.

Psikiyatrik bozukluklar ve psikolojik sorunlar geçmişten bugüne belirtiye ve klinik görüşmeye dayanarak tanısı konulan ve tedavisi planlanan klinik durumlardır. Psikiyatri kliniğimizde; ruhsal alanda sıkıntı yaşayan bireylere psikiyatri muayenesi, psikiyatrik değerlendirme, danışmanlık, tedavi ve takip hizmetleri verilmektedir.

Psikiyatri Uzmanı hekimimiz, hastaların fiziksel ve ruhsal durumları hakkında bilgi sahibi olabilmek için psikiyatrik ve fiziksel muayene yapar. Ayrıca laboratuvar incelemelerinden, psikolojik testlerden, gerektiğinde özellikle beyin fonksiyonlarını gösteren ileri görüntüleme ve ölçme tekniklerinden faydalanır. Bazen hastaların kendileri ile yapılan ikili görüşmelerin dışında eş, aile veya sosyal çevreleri ile de görüşür. Bütün bu süreçlerin sonunda elde edilen veriler, objektif olarak değerlendirilir ve hasta ile iş birliği yapılarak bütüncül bir tedavi planı geliştirilir.

 

Hastanemizde Tedavi Edilen Hastalıklar

Duygu Durum Bozuklukları

 • Depresyon
 • Bipolar Afektif Bozukluk

Kaygı Bozuklukları

 • Panik
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres
 • Fobi
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Düşünce Bozuklukları

 • Şizofreni
 • Şüphecilik

Kişilik Bozuklukları

 • Antisosyal
 • Sınır
 • Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu
 • Pasif Agresif
 • Histrionik
 • Narsisistik
 • Paranoid

Psikosomatik Hastalıklar
Yeme Bozuklukları

 • Anoreksiya
 • Bulimia