TIBBİ BİRİMLER

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

Genel Cerrahi İlgi Alanları

  • Hepato-Pankreato-Biliyer Sistem veya Karaciğer-Pankreas-Safra Kesesi ve Yolları Cerrahisi
  • Meme Cerrahisi
  • Obezite Cerrahisi
  • Tiroid Cerrahisi
  • Gastro-intestinal Cerrahi veya Sindirim Sistemi Cerrahisi (Yemek borusu, Mide, İnce ve kalın bağırsaklar ve Makat bölgesi hastalıkları)
  • Fıtık Cerrahisi
  • Pilonidal Sinüs ve Yumuşak Doku Cerrahisi

Hepato-Pankreato-Biliyer Sistem veya Karaciğer-Pankreas-Safra Kesesi ve Yolları Cerrahisi:

Bu konu başlığında en çok uygulanan operasyon safra kesesi ameliyatlarıdır. Taş ve enfeksiyon en sık görülen sebeplerdendir. Günümüzde en uygun cerrahi yaklaşım laparaskopik yöntemlerdir. Bu bölgenin tümörleri (kanserleri) iyi değerlendirilip multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmelidir.

Gastro-intestinal Cerrahi veya Sindirim Sistemi Cerrahisi (Yemek borusu, Mide, İnce ve kalın bağırsaklar ve Makat bölgesi hastalıkları)

Makat bölgesi hastalıklarında Hemoroid , Fistül , Fissür , abse ve bunun gibi hastalıklar sık olarak gözükmektedir. Günümüzde birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Photocoagülasyon , Band Ligasyon , Sklerozan madde enjeksiyonu , Kriyoterapi ,Stappler (longo) yöntemi ,laser ile Eksizyon , cerrahi Eksizyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bağırsak tıkanmalarında operasyonla tıkanıklık açılmalı ve geçiş sağlanmalıdır. Gastrointestinal sistem tümörleri (kanserleri) yine bu konu başlığında yapılan operasyonlardır.

Pilonidal Sinüs ve Yumuşak Doku Cerrahisi :

Kuyruk sokumu bölgesinde akıntılı, kanamalı yaşam konforunu azaltan tek tedavi şansı cerrahi olan rahatsızlıktır. 3-4 çeşit operasyon yöntemi mevcuttur. Tümör Primer onarım, seconder (açık) iyileşme, Flep ile onarım (doku kaydırma) gibi çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Fıtık Cerrahisi:

Karın duvarında oluşan fıtıkların tek tedavi yöntemi ameliyattır. Tıkandığında (obstrüksiyon) hayati riskleri bulunmaktadır. Laparoskopik ve açık yöntemlerle fıtık bölgesi onarılır. Yama konarak tam tedavi sağlanır.

Tiroid Cerrahisi:

En sık gözüken hastalık multinodüler guatrdır. Medikal tedaviden yanıt alınamayan hastalarımız ameliyat edilir. Tiroid kanserlerinde erken tanı ve ameliyat hayat kurtarıcı olmaktadır.

Meme Cerrahisi:

Meme hastalıklarında kitle oluşumu sıktır. İyi analiz edilmesi yakın takip edilmesi zamanında örnek alınması önemlidir. Meme kanserlerinde erken tanı ve cerrahi eksizyon çok önemlidir. Kadrenektomi (memenin bir kısmının alınması) total (tamamının alınması) axilla (koltuk altı ) lenf diseksiyonu gibi tedavi protokolleri bulunmaktadır.

Obezite Cerrahisi:

Cerrahi yöntemler haricinde uygulanan tedavilerden sonuç alınamadığı durumlarda ameliyat prosedürleri bulunmaktadır. Açık ve laparaskopik yöntemler mevcuttur.